resmin alt tagı

Uluslararası Krizler ve Hava Yolu Taşımacılığı

Hava Yolu Taşımacılığı Nedir?

Taşımacılık türleri arasında en güncel en hızlı ve en ulaşabilen türdür. Turizm gibi birçok sektörle direkt bağlantılıdır. Bu sebeple çoğu olaya karşı hassastır. Bir sektördeki düşüş ya da yükseliş etkiler.

Hava Taşımacılığına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Hava taşımacılığına etki eden faktörler politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel faktörlerdir. Bunlar hem olumlu hem de olumsuz açıdan etki eder, gelişimine katkı sağlar ya da düşürür.

 • Politik Faktörler: Hava taşımacılığı genel olarak uluslararası taşımacılıkta etkili olduğu için en çok etkileyen faktörlerden biri politik faktörlerdir. Özellikle serbestleşme, özelleşme ve açık semalar antlaşmaları sonrası etkileri görülmüştür. Politik faktörlerden sonuçları en kötü olan kısmı terörizmdir. 11 Eylül’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı sonucu neredeyse havacılığın kuralları değişti diyebiliriz. Terörizmin havacılığı kullanmasının temel sebebi ise tüm dünyada etki yaratacak güce sahip olmasıdır.
 • Ekonomik Faktörler: Havacılıkta üretim maliyetinin fazla olması, turizmdeki düşüş, sektördeki kârın az olması, yatırımların uzun ve sürekli olması gibi çoğu özellik etki etmektedir. Bir de diğer faktörle bağlantılı olması da yüksek oranda etkiler. Mesela bir politik faktör ekonomik faktörü beraberinde getirebilir. Buna örnek olarak 1973 Petrol Krizi’ni verebiliriz. Ekonomik krizlere örnek olarak ise 1997 Doğu Asya Mali Krizi ve 2008 Global Finansal Krizi’ni verebiliriz.
 • Sosyal Faktörler: Hava taşımacılığı sektörünün ana unsurlarından biri insan olduğu için sosyal faktörler büyük önemi kapsar. Yolcular, yolcu gelirleri, yolcuların yaşları, beklentileri gibi birçok talebe göre arz belirlenir. Yani arzın temeli yolcuların talebidir. İnsan faktörü önemli konumdadır.
 • Teknolojik Faktörler: Taşımacılıkta şu an havacılığın seçilmesinin en büyük sebebi hızlı ve konforlu olmasıdır. Bu da teknolojik imkanlar sayesinde olduğu için önemini buradan anlayabiliriz. Uçakların tasarımı, hızı, güvenliği, bekleme süresinin minimuma inmesi ve birçok şeyi hızlandırması sebebiyle teknolojik gelişmelere ayak uydurulur ve gelişmesine katkı sağlanır.
 • Çevresel Faktörler: Hava taşımacılığı ne kadar hızlı ve konforlu olsa da kötü özellikleri de var maalesef. Küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından kullanılan yakıtlar sebebiyle zararları vardır. Ama bunun önüne geçilmek amacıyla çalışmalar da vardır. Mesela 1997’de imzalanan Kyoto Protokolü’yle her hava yolu için belirlenen karbon kotaları vardır. Bu kota aşıldığında ise bedel ödenmek zorundadır. Hava yolları açısından maliyet önemli olduğu için de bu kotalar işe yaramaktadır.

Uluslararası Krizler ve Hava Yolu Taşımacılığı

En büyük örneğini Covid-19 virüsünde gördüğümüz gibi havacılık turizm ve sağlık gibi birçok şeyden çabuk etkilenmektedir. Bu durum bazı hava yollarını iflasa kadar götürmüştür. İçinde insan olan çoğu şeyden etkilenmektedir diyebiliriz genel olarak.

Uçuşa Elverişlilik Süreci Nedir?

Uçuşa Elverişlilik Nedir?

Bir uçağın ya da herhangi hava aracının, belirli kurallara ve emniyet prosedürlerine uygun olup olmadığını ölçme durumudur. Belirlenen testlerden, bakımlardan ve gözetimden geçildikten sonra uçuşa elverişli olup olmadığı belirlenir. Uçuşa Elverişlilik Kuralları Kim Tarafından Belirlenir?

Ulusal havacılık otoriteleri tarafından yani başta ICAO, sonrasında EASA, NATO ve EDA gibi otoritelerin belirlediği kurallar çerçevesinde ulusal otoritelerin de katkısıyla tamamlanır.

Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M) kapsamınca gerekli işlemler yapılır ve sonrasında sertifikasyon gerçekleşir. Bu yönetmelik kapsamına girmeyen hava araçlarında ise özel uçuş izni alınır. Gerekli prosedürler yapıldıktan sonra uçma izni verilir. Ülkemizde Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Alabilmek İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Ulusal otoritemiz olan SHGM tarafından istenen belgeler şu şekildedir;

 • Hava aracı için hangi maksatla (ihraç, ithal sonrası ilk uçuşa elverişlilik, uçuşa elverişlilik temdit) uçuşa elverişlilik belgesi istendiğini ve gözden geçirmenin nerede yapılacağını belirten başvuru yazısı.
 • Bakım programı onayı ya da başvuru sırasında bakım programı da onaylanacak ise hazırlanan taslak bakım programı ve kaynak üretici dokümanları.
 • Hava aracı için gürültü sertifikası düzenlenecek ise gürültü değerlerini içeren ilgili Hava aracı Uçuş El Kitabı-AFM sayfaları.
 • Gözden geçirme yetkili SYK/CAMO tarafından yapılmış ise ilgili SYK tarafından yayınlanan SHGM Form 15b
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası (Amaca yönelik ve geçerli)
 • Hizmet Bedeli Dekontu

Uçak sahibi ya da işleticisi, bu belgeyi aldığı taktirde bir de bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla belirli sıklıkta belirli kontroller yapmalıdır. Mesela uçak tip dizaynına uygun işlemler yapılıyor mu, sertifikada belirlenen talimatlara uygun bakım yapılıyor mu, güvenli operasyon şartlarına uygun mu gibi soruların cevabıyla kontrolleri sağlamalıdır.

Uçakların Burun Şekilleri Neden Farklıdır?

Uçağın Burnu Ne İşe Yarar?

Uçağın uçmasında 4 temel kuvvet etkilidir. Bunlar;

 1. Kaldırma (Lift)
 2. İtme (Thrust)
 3. Yer Çekimi (Gravity)
 4. Sürtünme (Drag)

İtme kuvveti ise burun kısmı üzerinden sağlanır. Yani karşıdan gelen havacının etkisini azaltmak ana görevi diyebiliriz. Bu sebeple uçaklarda burun kısmının önemi artıyor. Uçakların Burun Şekilleri Neden Farklıdır?

Uçakların burnu seyir hızına göre belirlenir ve farklı olmak zorundadır. Sivri olduğunda karşıdan gelen havayla temas eden burun yüzeyi az olduğu için sürtünme kuvvetinin etkisini azaltarak hız kazandırır. Bunlara örnek olarak savaş uçaklarını verebiliriz.  Yuvarlak olduğunda ise hızını yuvarlaklığına göre düşürür. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 4 temel kuvvetten birine etki ettiği için hızı düşürme potansiyeli de fazladır. Yuvarlak buruna örnek olarak da yolcu uçaklarını verebiliriz, belirli bir hızda seyir etmek istediğinden bu burun şekli daha uygun olmaktadır. Uçakların Burun Şekilleri Neye Göre Belirlenir?

İki tip uçak vardır. Bunlar; ses altı uçaklar yani hızları ses hızının (yaklaşık 1235,5 km/saat) altında olanlar ve süpersonik uçaklar.

Ses altı uçakların burnu yuvarlak olmalıdır çünkü maruz kaldığı havanın şiddeti azalmalıdır. Bunun sebebi ise uçakların gövde kısmının sağlam olmaması. Yuvarlak olduğunda gövdeye gelen havanın şiddetini azaltıyor aslında.

Süpersonik uçaklar ise sivri buruna sahiptir. Gövde, maruz kaldığı hava şiddeti sebebiyle dayanıklı kompozit malzemeden yapılmaktadır. Sivri burunda tek sorun uçağın iniş ve kalkışında pilotların yeri görememesiydi. Daha sonra bu sorun burunların hareket ettirilebilmesiyle çözüldü.

Uçaklar Türbülansa Yakalandığı Zaman Ne Olur?

Türbülans Nedir?

Türbülans ya da diğer adıyla çalkantı; en basit tanımla uçaktan çıkan sıcak hava dalgasıyla atmosferik basınç ve soğuk hava cephelerinin rüzgârın etkisiyle çarpışmasından doğan bir düzensizliktir.  Bu düzensizlik sonucunda ise uçak belirli düzeylerde irtifa kaybedebilir. Türbülans Sırasında Ne Olur?

Uçak hava akımına karşı koyamadığı için belirli şiddetlerde irtifa kaybı yaşar.  Bu sırada sadece konfor kaybı yaşanır. Kemer takılı olduğunda bu türbülans hafif düzeyde yaşanır. Bazen hissedilmez bile. Şiddetli türbülansa rastlamak ise çok zordur. Bu türbülans çeşidi genel olarak önceden haber alınabilir. Uçağı Düşürür Mü?

Günümüz teknolojisinde uçaklar olası tehlikelere karşı önlemler alınarak tasarlandığı için türbülans uçağı düşürmez.  En fazla uçak yolculuğu sırasında rahatsızlık verir. Rahatsızlık seviyesini minimuma indirmek için yolculuk süresince kemerlerini çıkartmamaları önerilir. Zaten pilotlar gerekli eğitimleri aldıkları için sorunla kolayca başa çıkabilecek kabiliyete sahiptirler, tabi teknik bir arıza olmadığı sürece.

Kuyruk Rüzgârı Nedir?

Uçağa etki eden 4 kuvvet (kaldırma, itme, sürtünme, basınç) sebebiyle gövde burun ve kuyruk kısmına kuvvet uygulanır. Farklı basınçlar sebebiyle yani önden gelen rüzgâr ve arkadan gelen rüzgârın çarpışmasıyla uçağın kuyruk kısmında oluşan girdaptır. Yani gemilerin arkasındaki suda çalkalanma gibidir diyebiliriz. Kuyruk Rüzgârı İçin Nasıl Önlem Alınır?

Kuyruk rüzgârı sebebiyle uçaklar birçok zarar almaktadır. Bu önlemler ICAO tarafından belirlenir. Eğer kuyruk rüzgârı oluştuysa bu durum hava kontrol kulelerine bildirilmektedir ve onlar tarafından yapılan hesaplamalar sonucu uçuşlar kontrol edilmektedir. En temeli ise üreticiler tarafından uçaklara winglet yani kıvrık kanat takılması bu sorunun yüksek düzeyde önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Eğer kuyruk rüzgârı kalkışta olduysa yeterli kaldırma kuvvetine sahip olabilmek amacıyla daha fazla piste ihtiyaç duyarlar. İnişte olduysa inme şiddeti fazla olur ve bu da zarar verebilir bu durumun farkına varan pilotlar ise yaklaşma hızını yüksek tutup yere daha erken indikleri taktirde pistte yavaşladıkları için bu sorunun önüne geçebiliyorlar.

Havacılıkta İnsan ve Makine Önemi

Havacılıkta İnsan Faktörü

Havacılığın faaliyete geçtiği ilk günden bugüne insan faktörü etkindi ve insan çerçevesinde gelişim sağladı. Sınırlar insanın o koşullarda görebildiği kadardı. Gelişen çoğu sistem aslında yine insan faktörü üstündendir. Mesela emniyetin sağlanması, koşulların iyileştirilmesi gibi birçok örnek verebiliriz. Ağırlıklı olarak savaşlarda insanların gözlemleriyle neyin nerede yanlış yapıldığı görülmüş ve düzeltilme çalışmalarına başlanmıştır. Havacılıkta Makineleşme

Makineleşme, iş gücünü azalttığı için ve zamandan tasarruf sağladığı için hayatımızın her yerinde. Havacılıkta makineleşmenin önemini ise çok çok büyük boyutlarda görmekteyiz. Mesela otomatik pilotların hayatımıza girmesiyle uçuş emniyeti yüksek seviyede arttı. Olası bir tehlikede uçağı uçuracak indirecek ve hatta havadaki emniyeti sağlayacak yazılımlar içermektedirler. Başka bir örnek verecek olursak kara kutu olarak bildiğimiz flight recorder ünitesi, bu cihaz sayesinde uçak kazaları azalmıştır. İçindeki sistem sayesinde tüm konuşmaları ve bilgileri depolar. Sağlamlığı da maksimum seviyede olduğundan ötürü herhangi bir kaza durumunda herhangi bir zarar almadıkları için kazaya sebep olan dokümanlardan ulaştığımız bilgilerle yapılan yanlışları düzeltip yenileme imkanına sahibiz. Diğer akla gelen örnek ise bavullarımızı yürüyen bantlara koyup gelmesini bekleriz. Günümüzde çok normal gelse de insan hayatını kolaylaştıran çoğu makineden biridir aslında. Eğer yürüyen bant olmasaydı daha fazla el gücüne ihtiyaç olacaktı. El gücüne ihtiyaç olduğu için ekonomik güce de ihtiyaç olacaktı. Birbirini tamamlayan olaylar silsilesi şeklinde devam ediyor diyebiliriz.

Sonuç olarak makineleşme, tüm sektörlerde insan hayatını kolaylaştığı gibi havacılıkta da hem kolaylaştırıp hem de gelişmesine katkı sağlamıştır.

Bagaj Kompartımanları Yükleme Kural ve Prosedürleri Nelerdir?

Bagaj Çeşitleri Nelerdir?

Bagajlar; kayıtlı bagaj, kabin bagajı ve kayıtsız bagaj olmak üzere 3’e ayrılır. Kayıtlı bagaj belirli kilogramlarla sınırlandırılan genelde bavul gibi büyük şeylerden oluşan bagajlardır. Kabin bagajı ise yolcu koltuğunun üst kısmındaki platforma koyulabilen bagajlardır. Kayıtsız bagaj ise yolcunun kendi sorumluluğuna bırakılmış, üstünde ücretsiz taşıyabileceği belirli şeylerden oluşan bagajdır. Bagaj Kuralları Nelerdir?

Bu kurallar her hava yolu firmasına göre değişiyor. Ama baz alınacak temel kurallar IATA’nın bazı yerlerde ise ICAO’nun belirledikleridir.

 • Ağırlık ve Boyut: Kabin bagaj hakkı maksimum 56 cm, genişliği 45 cm olmalıdır derinliği ise 25 cm olmalıdır. Genel olarak 5 kg’dan başlayan ve maksimum 23 kg olması gereken ağırlık limitleri uygulanır. Eğer 23 kg’dan fazlaysa ‘ağır bagaj’ olarak nitelendirilir ve ekstra ücrete tabi tutulur.
 • Keskin Maddeler: Sadece kayıtlı bagaj kısmında taşınabilir. Kabin bagajında ve kayıtsız bagajda ya da üstte taşımak yasaktır.
 • Sıvı Maddeler: Maksimum kapasite 1 litredir. Açılıp kapatılan bir plastik torbaya ya da bunun gibi kaplarda olması uygun görülür. Ancak dikkat edilmelidir ki bunların el bagajından ayrı olarak sunulması gerekir. İlaçlar, bebek sütleri ve mamaları, özel beslenme gereksinimleri muaftır.
 • Tıbbi Malzemeler: İnsülin, astım ilacı gibi uçuş sırasında kullanılması gereken ilaçları zorunlu olduğu bildiren raporla birlikte sunulduğunda sorun oluşmaz. Eğer rapor yoksa muhtemelen güvenlik kontrolünde alınır.
 • Taşınabilir Elektronik Cihazlar: Genel olarak taşınabilir cihazların el bagajına konması önerilir. Olası bir durumla karşılaşmamak adına. Güvenlik noktalarında ise ayrıca gösterilmesi gerekir. Eğer pil vs. şeyler varsa da ayrı ayrı paketlenmelidir ki kısa devre gibi sorunlarla karşılaşılmasın.

APU’nun Uçuş Sırasında İtkiye Katkısı Var Mıdır?

APU Nedir?

Açılımı Auxiliary Power Unit yani yardımcı güç anlamına gelmektedir. Genellikle uçakların kuyruk kısmında bulunan, kendine özgü yakıtla çalışan ve ana motorun çalışması için gerekli olan basınçlı havayı sağlayan küçük gaz türbinli motordur. APU’nun Görevleri Nelerdir?

Havada iken ana motor çalıştığı için uçağın tüm fonksiyonları çalışır haldedir. Yerdeyken ise ana motor yakıt tasarrufu amacıyla kapatılır fakat yolcular uçağa binerken uçağın birtakım işlevlerine mesela kabin içi ışıklandırması vs. gibi işlevlere ihtiyaç duyulduğu için APU burada devreye girer. Yani kabin içi konforu azami yakıt kullanarak sağlar. APU’nun görevleri motor çalıştırma, air condition için gerekli havayı sağlama, uçak elektrik sistemi için  elektriği sağlamaktır. Havada ise sadece elektrik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

APU’nun Uçuş Sırasında İtkiye Katkısı Var Mıdır?

Havacılıkta 4 temel kuvvetten biri olan itki kuvveti (thrust) uçak motorlarında etkilidir.

En çok kullanılan motor çeşitleri ise;

Pistonlu motorlar: Çoğunlukla 1-4 kişilik uçaklarda kullanılır.

Turboprop motorlar: Küçük ticari yolcu uçaklarında düşük hızda sağladığı yüksek verimliliklerinden dolayı tercih edilir.

Turbofan motorlar: Bakımı kolay jet motor tipidir. Genellikle orta ve büyük yolcu uçaklarında kullanılır.

Turbojet motorlar: Kelime anlamları yüksek hızda dönen ve fırlatmak şeklindedir. Genellikle süpersonik hızların gerektiği askeri uçaklarda tercih edilir.

Turboşaft motorlar: Jet itme gücü yerine şaft gücü üretmek üzere tasarlanmış bir tür gaz türbinli motordur. Helikopterler, yardımcı güç üniteleri, tekneler ve gemiler, tanklar, hovercraftlar ve sabit ekipmanlar gibi sürekli yüksek güç çıkışı, yüksek güvenilirlik, küçük boyut ve hafiflik gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tüm yazılanlar itki kuvvetine etki sağlayan fonksiyonlardır. APU da gaz türbinli motor kategorisinde olan turboshaft motorlar arasında yer alır ancak turboşaft motorlar APU olarak kullanıldığı zaman itkiye katkı sağlamaz. Helikopterde olduğu gibi itki yaratan bir pervaneyi döndürüyorsa itkiye katkısı vardır.

mantikbilisim en ucuz ssd wordpress hosting

En Ucuz WordPress Hostingleri ile Sitenizi Tasarlayın

En Ucuz WordPress Hostingleri ile Sitenizi Tasarlayın

WordPress, web site kurmaya yarayan bir sihirbazdır. Her bireyin kolaylıkla site kurmasını sağlayan bu uygulama, çeşitli hostinglerde daha hızlı ve daha kaliteli sitelerin barınmasını sağlamaktadır.

Farklı hostinglere de cpanel yoluyla site kurulabileceği gibi wordpress hostingler ile daha kısa yoldan kurulma sağlanmaktadır. En ucuz wordpress hosting seçeneklerini sizlere sunan mantıklıbilisim.com, wordpress üzerinden dilediğiniz web sitelerini yapmanıza imkan sağlamaktadır. WordPress hostingler, günümüzde en çok kullanılan hosting seçeneklerinden biridir.

Siz de wordpress ’in kolay kurulum imkanlarından faydalanmak için mantıklıbilisim.com web sitesinin sizlere sunduğu en ucuz wordpress seçeneklerinden birini tercih edebilir, dilediğiniz gibi sayfalarınızın tasarımlarına başlayabilirsiniz. Dedicated sunucu imkanından da mantıklı bilişim web sitesi üzerinden faydalanmanız mümkündür.

Size Özel Sunucular ile İnternetin Keyfini Çıkarın

mantikbilisim SSD hosting kampanyası
mantikbilisim SSD hosting kampanyası

Dedicated sunucu, sizin için özel olarak tasarlanmış olan sunculardır. Bu sunucular, web sitelerinin daha hızlı ve daha kaliteli olmasını sağlamaktadır. Mantıklı Bilişim, bireylerin daha uygun seçenekler ile özel sunucular almasını sağlamaktadır. Bireyler artık bu firma sayesinde uygun fiyatlara hosting ve domain satın alabilmektedir.

Web sitesi kurmanın ilk adımı olan domain ve hosting satın alımı dedicated sunucular ile daha büyük faydalar sağlamaktadır. Dedicated sunucu imkanlarından faydalanan web siteleri herhangi bir sorun yaşamadan istedikleri hizmetleri kolaylıkla sağlayabilmektedir.

Siz de sunucularınızda herhangi bir sorun yaşamamak ve ziyaretçilerinize devamlı olarak hizmet sağlayabilmek için dedicated sunucu imkanlarından faydalanabilirsiniz.

 

Ucuz ve Güvenilir Hostingler ile Kaliteli Hizmet

en ucuz wordpress hosting
en ucuz wordpress hosting

En ucuz wordpress hosting, bireylerin web sitesi açmadan önce aramakta olduğu detaylardan biridir. Bir proje başlangıcı için gerekli olan hosting satın alımının daha uygun fiyatlı olması, bireylerin akıllarındaki projelere daha kolay bir şekilde başlamalarını sağlamaktadır. Bireyler, aradıkları uygun fiyatlı hostingleri mantıklıbilisim.com üzerinden kolaylıkla sağlayabilmektedir.

Güvenilir ve kaliteli hizmetler sunan bu firma, uygun fiyat seçeneklerini de web sitesi kurmak isteyen bireylere sunmaktadır. En ucuz wordpress hosting seçeneklerinden faydalanarak web siteleri için ortaya koyulacak sermaye oldukça minimuma düşebilir ve bu durum daha başarılı projelerin yaratılmasını da etki sağlar.

İnternet ortamına daha kolay girmek, uygun fiyatlar karşılığında kaliteli hostinglere sahip olmak için mantıklıbilisim.com web sitesini tercih edebilirsiniz.

Havacılık Tercih Rehberi

Havacılık bölümleri hakkında doğru bilgi edinilmesi amacıyla ‘’Havacılık Tercih Rehberi’’ Herkes İçin Havacılık Derneği tarafından oluşturulmuştur.

Havacılık kültürünün yayılması ve havacılık bilincinin oluşturulması amacıyla Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu tarafından hazırlanan ”Havacılık Tercih Rehberi” sayesinde;

 • Pilotaj
 • Hava Trafik Kontrol
 • Uçak Mühendisliği
 • Uçak Gövde Motor Bakım
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uçak Teknolojisi
 • Havacılık Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 • Uçuş Harekat Yöneticiliği
 • Hava Lojistiği

bölümleri ile alakalı

 • Ne İş Yapar,
 • İş Olanakları,
 • Çalışma Alanları,
 • Maaşları,
 • Ders Programları,
 • Üniversite Sıralamaları,
 • Sıkça Sorulan Sorular

başlıkları altında aklınızdaki sorulara yanıt bulmuş olacaksınız.

 

 • Bölümler hakkında sorularınız için;

www.instagram.com/herkesicinhavacilik sosyal medya hesabımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz.

 

Üniversite tercihlerinizde başarılar diliyoruz.

Havalı bir kariyer sizinle olsun…

 

HAVACILIK TERCİH REHBERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eurasıa Aırshow, 2-6 Aralık’ta yapılacak

Türkiye’nin uçuş gösterilerine dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow 2020, 2-6 Aralık 2020 tarihlerinde Antalya Uluslararası Havalimanı’da yapılacak.

 

Nisan ayında yapılması planlanan fuar, pandemi süreci nedeniyle ertelenmek zorunda kalınmıştı. Fuar ile ilgili açıklama yapan Eurasia Airshow CEO’su Hakan Kurt, yeni tarihin 2-6 Aralık 2020 olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde tüm katılımcıların düzenli bilgilendirildiğini söyleyen Kurt, süreç içerisinde katılımcılardan iptal başvurusu almadıklarını, bunun da Eurasia Airshow’un öneminin göstergesi olduğunu söyledi.

Eurasia Airshow 2020’ye aralarında ABD, Rusya, Fransa, İtalya, Pakistan, Ukrayna, Katar, İtalya ve Çin’in de bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım olacağının altını çizen Kurt, fuarda F16-Fighting Falcon, F-18 Hornet, JF-17 Thunder ve Su-35 başta olmak üzere birçok uçağın sergileneceğini söyledi.

Kurt, etkinlik kapsamında Airbus A350-1000, Boeing C-17 Globemaster III, Airbus A400M gibi büyük gövdeli uçakların yanı sıra Eurocopter, Sikorsky S70, T129 ATAK ve Ansat helikopterlerinin de görülebileceğini aktardı.

Eurasia Airshow 2020’de 400 katılımcı firma ve 45 binden fazla ticari ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Kurt, “130’dan fazla resmi heyet ziyareti olacağını düşünüyoruz. Öte yandan, 25 milyar dolarlık reel sipariş hedefi koymuştuk. Bu hedeften sapma olmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Uçaklarda Kullanılan Yakıtın Fiyatı Ne Kadardır?

 

Uçaklar ile otomobiller yakıt açısından oldukça benzerlik gösterirler. Otomobillerde yakıt miktarı uçaklara göre daha az kullanılmaktadır. Çünkü uçak bünyesinde bulundurdukları yakıtın büyük bir çoğunu tırmanış sırasında kullanmaktadır. Uçaklara yüklenilen bu yakıt yük durumuna gidilecek mesafeye göre değişiklik göstermektedir.

Ortalama bir uçağa doldurulan yakıt miktarı uçağın büyüklüğü, taşıdığı yük ve aldığı yolcu kapastesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı maksimum kalkış ağırlığı 70-80 ton arasındadır. Bu ağırlığın içerisinde 26.030 litre yakıt bulunmaktadır. Bu yakıt ile bu uçak en fazla 5665 kilometre mesafe gidebilmektedir. Bu bilgilere bakaraktan bu uçak kilometre başına 4.6 litre yakıt kullanmaktadır. Uçak yakıtlarının da günümüzde litre fiyatı 1.5 ile 2 TL arasında değişiklik göstermektedir. Buna göre Boeing 737 tipi yolcu uçağı kilometre başına en fazla 10 TL’lik bir yakıt yakmaktadır.

Uçak Yakıtları

                Uçaklar daha üretim aşamasındayken yakıt tasarrufu yapılabilecek özellikte tasarlanmıştır. Bu yüzden de uçaklarda genellikle dünya çapında litre fiyatı en düşük olan yakıtlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu yakıtlar otomobillerde kullanılan yakıtlardan farklı olarak mazot, benzin gibi yakıtlar değildir. Petrol temelli bir yakıttır. Isıtma amaçlı ya da karayolu taşımacılığında kullanılan yakıtlara kıyasla çok daha kaliteli yakıtlardır. Uçak yakıtlarında çoğunlukla katkı maddesi kullanılmaktadır. Çünkü yakıtın katkı maddeli olması demek buzlanma ya da yüksek ısıdan kaynaklı olarak patlamaması demektir. Uçak yakıtları uçaklara genellikle benzin tankerleri yardımıyla konulur. Ayrıca bazı havaalanlarında yer altında bulunan yakıt depoları sayesinde yakıt tankerlerine gerek kalmadan yakıt ikmali sağlanabilmektedir.

Benzin, gaz yağı, motorin gibi petrol ürünlerinin içerisinde bulunan parafin, özellikle dizel araçlarda düşük sıcaklıklarda sıvı akışkanlığını kaybederek donar ve donma sonucunda sıvılık özelliğini kaybeder. Bu donma olayı nedeniyle, çok düşük sıcaklıklarda akışkanlık özelliğini katybeden yakıtların aksine kerosen kullanılır.

Kerosen Uçak Yakıtları

                Kerosen olarak adlandırılan uçak yakıtı genellikle sanayide kullanılan bir petrol türüdür. Kerosen halk dilinde gaz yağı olarakta bilinmektedir. Kerosen ve gaz yağı arasındaki tek fark, kerosen daha gelişmiştir ve içerik olarak daha çok süzülmüştür. 40 derecede parlar ve -47 ila -49 derecede donabilmektedir. Benzinden daha çok alev alır ama benzinden daha çok ısı verir. Kerosen yanma açısından çok incedir ve saf halde kullanılması halinde motorun yanmasına sebebiyet verebilir.

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com