resmin alt tagı

Ram Air Turbine Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ram Air Turbine (RAT), hava aracının kanatlarına veya gövdesinin altına monte edilen ve alternatif veya acil durum hidrolik veya elektrik güç kaynağı olarak kullanılan küçük bir türbindir. RAT, uçağın hızına bağlı olarak hava akımından güç üretir, elektrik jeneratörüne veya hidrolik pompaya bağlı olabilir.

Ram Air Nedir?

Ram kelimesi İngilizce’de çarpmak, vurmak, toslamak anlamına gelir. Ayrıca koyunların tokuşması da “ramming” olarak tabir edilir. Bu bağlamda Ram Air kelimesini uçağa çarpan hava olarak değerlendirebiliriz.

Ram Air Turbine Nasıl Çalışır?

Uçaklarda bulunan RAT, güç kaybı durumunda açılan 40 cm yarıçapında ve ortalama 6000 rpm hızla dönen küçük bir yardımcı pervanedir. Uçak uçarken çarpan hava akımından güç üreterek çalışır ve türbinin dönmesine neden olur. Türbin bir jeneratöre veya bir hidrolik pompaya bağlıdır.

Bu tarz sistemlerde havanın hızı, türbinin dönüş hızıyla ve dolayısıyla üretilen güç miktarı ile doğru orantılıdır. Uçak daha yüksek hızla uçarken türbin pervaneleri daha yüksek hızla dönecek ve bu hızlı dönüş daha yüksek miktarda hidrolik basıncı sağlayacaktır.

Acil Durumlarda RAT’ın Önemi

RAT’lar, dünya çapında belgelendirilmiş 16 acil durumda 1.700 kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olmuştur. RAT, bu kazalarda kontrol kaybını önleyip uçağın havada kalmasına yardım etmiştir. Fly By Wire ile uçuş kontrol yüzeylerinin hareketinin sağlandığı uçaklarda RAT’ların kullanımı çok önemlidir.

 

PAT Nedir?

PAT ya da PAT sahası; Pist, Apron, Taksi Yolu kelimelerinin baş harflerinden gelen bir kısaltmadır. PAT sahası beton ya da asfalt düz yüzeylerden oluşmuş ve hava araçlarının faaliyetlerini bu yüzeylerin üzerinde yürütülmesini sağlayan alanlardır. PAT sahaları havalimanlarının hava tarafında bulunurlar.

Pist Nedir

Pistler, uçağın güvenli bir şekilde kalkışını (takeoff roll) ve inişini (landing roll) gerçekleştirmesi için hazırlanmış çeşitli en ve boylarda hazırlanmış, karayollarına göre daha düz ve geniş olan yollardır. Pistlerin önünde veya arkasında hava seyrüseferine engel teşkil eden yapılar olmamalıdır.

Five Air Force F-22 Raptors taxi after arrival at Elmendorf Air Force Base, Alaska, on Tuesday May 23, 2006. Raptors from the 27th Fighter Squadron at Langley AFB, Va., are supporting Exercise Northern Edge 2006. The Air Force has selected Elmendorf as the home for the next operational F-22 squadron. The base will receive 36 Raptors, with the first jet expected in fall 2007. (U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Dave Donovan)

Apron Nedir?

Apron; uçakların yolcu indirip bindirildiği, uçakların park edildiği, bazı zamanlar bakım faaliyetlerinin yapıldığı, boyutuna göre bir ya da birden fazla uçağın sığabildiği beton yüzeylerdir.

Taksi Yolu Nedir?

Taksi Yolu (Taxiway), pistler ile apronları veya bakım tesisleri, hangarlar gibi havalimanı tesislerini pistler ya da apronları birleştiren ve uçakların bu yollarla pist veya apron gibi bölgelere geçişini sağladığı yollardır.

PAT Sahasında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • PAT sahası güvenlik bakımından çok iyi korunmalıdır. PAT sahası havalimanlarının hava tarafında olduğu için hava korsanlarının ilgisini çekmektedir.
 • Pist ve taksi yollarına aprona girme yetkisi olan personeller dahi girmemelidir. Apron sahalarına ise sadece havalimanı otoritesinden ilgili eğitimi almış yetkili kişiler girebilir.
 • PAT sahasına havalimanı otoritesinin izin verdiği araçlar dışında herhangi bir araç girmemelidir.
 • PAT sahasında havalimanı otoritesi tarafından belirlenmiş hız limitleri aşılmamalıdır.
 • PAT sahasında personeller sigara içmemelidir. Ayrıca havalimanının güvenliği için fotoğraf veya video kaydı alınmamalıdır.

 

Paramotor Nedir

Paramotor, motorlu havacılığın kolay, nispeten güvenli ve en erişilebilir şeklidir. Hava aracının tamamı arabanın bagajına sığar ve birkaç dakika içinde uçuş için monte edilebilir ve neredeyse her yerde uçurulabilir.

Paramotorların Özellikleri

Bir paramotor, yaklaşık 12-15 beygir gücünde 2 zamanlı bir benzinli motordan, sabit hatveli bir pervaneden, yakıt deposundan, olası bir acil durumda kullanılmak üzere bir paraşütten ve paramotorumuzun kanadı olan yamaç paraşütünden oluşur.

Paramotorlar saatte ortalama 50 kilometre yol alabilirler ve 10 litrelik benzinle 3 saat kadar havada kalabilirler. Hobi maksatlı kullanılan paramotorlar, havacılığın temel prensibinin ve uçuş teorisinin daha kolay anlaşılmasını sağlayan hava araçlarından biridir.

18.000 ft maksimum irtifaya çıkabilmesine rağmen seyir irtifası 5.000-10.000 ft irtifada uçurulması önerilir.

(Photo: Roy Beisswenger)

Paramotor ile Uçuş

Paramotorlar bir futbol sahası kadar küçük bir alandan güvenle kalkış yapabilir. Pilot motoru sırtına alıp emniyet kemerini bağlar. Ardından uçuş öncesi kontrollerini yapar, motoru çalıştırır, yere serilen kanat üzerinde çeşitli kontroller yapıp birkaç adım içinde havalanır. Kalkıştan sonra, devir yüksek olduğu sürece irtifa kazanır. İstenilen yüksekliğe ulaştığında motor devrini azaltır ve seviye yüksekliğini korur. Paramotor pilotu yamaç paraşütünü sağa veya sola eğerek uzunlamasına eksende hareketini gerçekleştirir. Gücü arttırarak irtifa kazanır ve gücü azaltarak irtifa kaybeder.

Paramotor ile yapılan uçuşların sıcak havada termik hava akımlarını kullanarak yapılması menzilimizi daha da çok uzatacaktır.

Paramotorlar Hakkında Yasal Mevzuatlar

Paramotor kullanmak için bir lisansa ya da ehliyete ihtiyaç duyulmaz. Ancak paramotor pilotları bulunduğu bölgenin havacılık otoritesinin kurallarına uymak zorundadır. Paramotor kullanmak için eğitim alınması havacılık otoriteleri tarafından önerilmektedir.

Otopilot Nedir?

İnsan hayatını kolaylaştırmak için otomasyon sistemleri, günümüzde hayatın her aşamasında kullanılmaktadır. Buna en iyi örnek olarak otopilotlar verilebilir. Uzun uçuşlarda pilotlar dikkatini sürekli uçuşa verdiği için bu durum ciddi bir yorgunluğa yol açmaktadır. Otopilotlar bu durumu engelleyerek pilotun uçuşa verdiği dikkati azaltmakta olup pilotların daha az yorulmasını sağlar.

İlk Otopilot Sistemleri

Uçakların menzilleri uzadıkça pilotun uçuşa verdiği dikkat artmış, bunun sonucunda da insan performansının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmış, bunun sonucunda havacılık kazaları meydana gelmiştir. İlk otopilot sistemleri de birinci dünya savaşından sonra geliştirilmeye başlanmıştır ve ikinci dünya savaşı bombardıman uçaklarında kullanılmaya başlanmıştır.

Modern Otopilot Sistemleri

Günümüzde uçan bölgesel jetlerde, dar ve geniş gövdeli yolcu uçaklarının tamamında otopilot sistemi bulunmaktadır ve bu durum sivil havacılık otoriteleri tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bunun yanında 19 kişi ve daha az yolcu taşıyan genel havacılık uçaklarında ise otopilot sistemi bulunmayabilir de.

Otopilotlar günümüz kompleks hava araçlarında 3 akslı ve bilgisayar kontrollüdür. Ayrıca modern yolcu uçaklarında taksi, kalkış, yükselme, seyir, alçalma, yaklaşma ve iniş aşamaları için bölünmüştür. Ayrıca ILS gibi yaklaşma sistemleri de otopilota yardımcı olarak uçağın güvenli bir şekilde yere inmesini sağlar.

Otopilot Sistemleri Nasıl Çalışır?

Daha küçük uçaklar için otopilotlarda üç kontrol seviyesi vardır. Tek eksenli bir otopilot, bir hava aracını yalnızca dönüş ekseninde kontrol eder; bu tür otopilotlar kanat dengeleyiciler olarak da bilinir.

İki eksenli bir otopilot, bir uçağı yatay eksenin yanı sıra dikey eksende de kontrol eder ve sınırlı pitch salınımı düzeltme yeteneğine sahip bir kanat dengeleyiciden biraz daha fazlası olabilir veya gerçek otomatik uçuş rehberliği sağlamak için yerleşik radyo navigasyon sistemlerinden faydalanabilir

Üç eksenli bir otopilot, dikey eksende de kontrol sağlar ve birçok küçük uçakta bulunmayabilir.

Özel Kargolar Kaça Ayrılır?

Her kargo etiketlenme, belgelendirme, istifleme gibi aşamalara maruz kalır. Özel kargolarda ise bu işlemler daha fazla özen gerektirmektedir. İki kopya olarak düzenlenen taşıma sertifikaları olmadan bu ürünler taşınamazlar. Bu kopyaların birincisi hava konşimentosunun üzerine, ikincisi ise çıkış yaptığı havalimanının dosyasının üzerine konulur.

Canlı Hayvanlar ve Bozulabilir Bitki Gıda Malzemeleri

Canlı hayvanların taşınacakları kafesler IATA standartlarına göre hazırlanmaktadır. Alıcının “Charge Collect-CC” yani alıcının navlunu ödemesini kabul edip etmediği kontrol edilir.

Bozulabilir bitki ve gıda malzemeleri; “Very Important Cargo” yani çok önemli kargo olarak işlem görürler. Kargo ambalajının operasyon boyunca bozulmayacak durumda olup olmadığı kontrol edilir. Navlun bedeli peşin ödenmelidir.

Islak ve Ağır Kargolar

Islak kargolar; IATA’ya göre tehlikeli maddeler kapsamına girmezler. En fazla adette olacak şekilde üst üste istiflenmelidir. Su sızdırmaz konteyner ile taşınmalıdır.

Ağır kargolar; parça başı ağırlığı yüz elli kilogramı geçen her kargo “ağır kargo” olarak adlandırılmaktadır. Üç yüz kilogramı geçen kargolar konteynere konulmamalıdır. Kargonun navlun bedeli peşin ödenmelidir.

Kıymetli ve Diplomatik Kargolar

Kıymetli kargolar; üzerlerinde kıymetli olduğunu belirten hiçbir işaret konulmadan sevkiyatı yapılmalıdır. Kargonun taşınması için gerekli olan tüm işlemler öncelikli olarak yapılmalıdır. Bir kilogramının değeri 1000 USD’nin üzerinde olan kargolar bu statüye girer.

Diplomatik Kargolar; kargonun üzerinde mühür olmalıdır. Konşimento üzerinde mutlaka diplomatik olduğu belirtilmelidir. Kargo tartılır ve beyan edilen bilgilerin doğruluğu teyit edilir.

Birçok sınıfa ayrılmış olan özel kargolar mevcut standartlara uygun bir şekilde bozuma uğramadan havayolu ile taşımacılığı yapılır.           

ORAT Nedir?

Havacılık endüstrisi, seyahat ve yolcu talebindeki küresel artış nedeniyle dünya çapında önceki yıllara nazaran önemli ölçüde gelişmiştir. Artan yolcu sayısının kesintisiz ve verimli akışını sağlamak için çeşitli hizmetler, sistemler ve tesisler sürekli olarak planlama, test etme ve geliştirme aşamasındadır. Havalimanı operasyonlarının başarılı ve kesintisiz akışına katkıda bulunan birçok faktör arasında en önemlilerinden biri, inşaat ve işletme aşamaları arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan ORAT’tır.

ORAT Nedir?

ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi), yeni veya önemli ölçüde yükseltilmiş bir tesisin, projenin veya hizmetin inşaat aşamasından aktif canlı operasyonlara başarılı bir şekilde transferini dikkatli bir şekilde yönetmek için kanıtlanmış bir metodolojidir.

ORAT’ın amacı ise yeni bir tesisi veya projeyi, sanki yıllardır çalışıyormuş gibi bir açılış gününde işletebilmektir. ORAT, yüklenici gittikten sonra ortaya çıkabilecek her durumu veya acil durumu önceden tahmin eder ve operatörlerin ve havalimanı sahiplerinin hazırlıklı olmasına yardımcı olur.

ORAT Yöneticileri Ne İş Yapar?

İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi, yani ORAT’ın uygulanması, zaman ve kaynak yatırımının yanı sıra özel uzman ekipleri ve havalimanı son kullanıcıları arasında yakın iş birliği gerektirir.

Havacılık yöneticilerinden oluşan uzman ekip, performansı ve gelişimi izlemek, eylemleri koordine etmek ve engellerin üstesinden gelmek için kendilerini hazırlamak için doğrudan havalimanı paydaşlarıyla birlikte çalışır.

 

Olumsuz Hava Şartlarında Alınması Gereken Genel Tedbirler Nelerdir?

Dört mevsim durmaksızın gerçekleşen hava operasyonlarında olumsuz hava şartları her an uçuşu etkileme ihtimali vardır. Olumsuz hava şartlarında yolcuların güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler mevcuttur.

Yıldırım Durumdan Ne Yapılır ?

Yıldırımın üç aşaması mevcuttur. Ölçümünü yapmak için şimşeğin ilk çıktığı andan itibaren gürültü duyulmasına kadar saniyeler sayılır ve üç yüz metre ile çarpılır. Bu işlem sonucunda ne kadar uzaklıkta meydana geldiği bulunur. Beş kilometrelik alanda gerçekleşiyor ise uçağa yakıt alınmaz. Rampta yapılan tüm işlemler derhal durdurulur. Açık alandaki işlemler ertelenir. Hareketli ekipmanlar kullanılmaz.

Yolcu Boarding Prosedürleri Nedir ?

Uçak meydana yeni iniş gerçekleştirdiyse, yıldırım tehditti ortadan kalkana dek uçağa körük, merdiven yanaştırılmaz. Yolcular ise uçakta bekletilir. Yolcular uçağa henüz alınmamışsa, çıkış yapacakları kapılarda ve ya VIP/CIP salonlarında bekletirler.

Uçuşu emniyetli durumda tutabilmek için bir çok önlemler alınır. Gerektiğinde temel prosedürler dışına çıkılarak tedbirler alınmaya devam edilir. Temel amaç yolcu güvenliğini ve maddi zararları ortadan kalkmasını sağlamaktır.

MMEL ve MEL Nedir?

Uçakların emniyet içinde uçuşlarını gerçekleştirebilmeleri adına uçuş öncesi ve sonrası kontroller gerçekleştirilir. Uçak üzerindeki teçhizatların asgari düzeyde çalışır durumda yani uçuşuna engel oluşturmayacak ve uçuşu tehlikeye atmayacak kadar uçuşa elverişli olması gerekmektedir. Bu noktada MEL (Minimum Equipment List) yani Asgari Teçhizat Listesine ve MMEL (Master Minimum Equipment List) yani Temel (Ana) Asgari Teçhizat Listesine başvurulur.

MEL (Minimum Equipment List)

Uçağın emniyetli uçuş yapabilmesi adına gerekli olan sivil havacılık otoritesi tarafından belirlenen ve yayınlanan minimum teçhizat listesidir. Olası bir arıza durumunda pilotun kontrol ettiği bu liste parça veya parçaların kritiklik seviyesine ve uçuşa engel olup olmama durumuna göre uçuşun iptaline kadar karar alınabilir. MEL hazırlanırken MMEL ile uyumlu olmasına dikkat edilir. Hatta daha kısıtlayıcı bir şekilde hava aracı işleticisi tarafından da hazırlanabilir. Bu listede hava aracındaki tüm ekipmanlar mevcuttur.

MEL özelleştirmesi aşağıdakilere dayanmaktadır:

 • Uçak tipi, varyantı ve seri numarası
 • Operasyon tipi, uçak boyutu ve kapasitesi, uçuşa elverişlilik direktifleri, MMEL ekleri, STC’ler vb. ile ilgili geçerli düzenlemeler ve operatöre verilen özel onaylar (CAT II, PBN, RVSM, ETOPS…)

MMEL (Master Minimum Equipment List)

MMEL uçak üreticisi tarafından belirlenir ve ulusal havacılık otoritesi tarafından onaylanır. Belgenin amacı, güvenli operasyonları tehlikeye atmadan hangi ekipman ve tefrişatın çalışmayabileceğini detaylandırmaktır. MMEL geliştirilirken aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktör dikkate alınır:

 • Arızaların mühendislik ve uçuş testleri
 • Çalışmayan parçaların uçuş emniyeti ve mürettebat üzerindeki etkileri
 • Çoklu arızaların etkisi

 

Microlight Nedir?

Microlight’ler havadan ağır, sabit veya döner kanatlı, maksimum kalkış ağırlığı 600 kilogram olan; maksimum uçuş hızı 120 knot, stall hızı ise 45 knot olan, diğer hava araçlarına göre oldukça hafif ve idamesi kolay olan bir hava aracı kategorisidir. İlk örnekleri 1970’li yıllarda çıksa da günümüzde popülaritesi artmış hava aracı kategorisidir.

Microlight’ların Diğer Hava Araçlarından Farkı Nedir?

Microlight’ler adından da anlaşılabileceği üzere diğer uçaklardan daha hafiftir. Bunun sebebi ise oldukça hafif olan kompozit malzemelerden veya kumaştan imal edilmeleridir. Toplam ağırlığı 600 kilogramı pek geçmeyen bu hava aracı türü genellikle hobi/sportif havacılık ağırlıklı kullanılmaktadır. Tek motoru olması ve aviyonik sisteminin uçaklardan daha az kompleks olması bakımını kolaylaştıran etmenlerdendir. Son zamanlarda popülaritesinin artmasının sebebi ise eğitiminin ucuz ve lisansının çabuk alınabiliyor olmasıdır.

Microlight’ler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Microlight’ler birçok alanda birçok şekilde kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse uçurulması kolay olduğundan dolayı uçuşun mantığını kavrayabilmek için uçuş okullarındaki ilk uçuşlar genelde microlight tarzı hava araçları ile yapılır. Askeri alanda ise öğrenci seçim uçuşlarında ve jet uçuş okullarında başlangıç uçuşlarında kullanılır. Sportif havacılıkta planörlerin çekilmesinde, akrobasi görevlerinde ve reklam afişlerinin uçurulmasında kullanılır. Ülkelerin emniyet teşkilatlarında ise suçluların yakalanmasında ve şüpheli noktaların belirlenmesinde (örneğin narkotik madde ticaretinin yapıldığı noktalar) kullanılır.

NOTOC Nedir ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

NOTOC, “Special Load Notification To Captain” ve ya “Notification To Captain” demektir. Uçağın kargo kompartmanına yüklenecek özel kargoları ve tehlikeli maddeler için doldurulması zorunlu olan bir forumdur. Genellikle uçağın alt güvertesinde yer alacak bu kargolar hakkında kaptana bilgi vermek adına doldurulur. NOTOC formlarında dünyadaki her havalimanında geçerli kurallar doğrultusunda hazırlanır. Bu kurallar IATA (International) tarafından belirlenmiştir.

NOTOC Formu Hangi Kargolar İçin Kullanılır ?

Taşınacak olan tehlikeli maddeler başta olmak üzere, özel kargo statüsüne giren; canlı hayvan, bozulabilir kargo (ilaçlar, canlı çiçekler, taze yiyecekler vb.), değerli kargolar (pırlanta, lük arabalar, banknotlu paralar vb.) ve cenaze gibi kargolardır.

NOTOC Formu Hazırlanmasında Uygulanan Prosedürler

Kargo memurları tarafından itinayla hazırlanan NOTOC formları, uçak kalkış saatinden bir saat öncesi uçak başına getirilerek harekat memuruna teslim edilir. Harekat memurunun imzaladığı formun bir nüshası kaptan pilota verilir. Kaptan pilot gerekli görürse ek kontroller yapma yetkisine sahiptir. Direkt uçuşlarda bir kez düzenlenen NOTOC formu transit uçuşlarda her istasyon için ayrı düzenlenir. Harekat memuru ve Kaptan tarafından imzalanmış formun bir nüshasını Kargo memuru tarafından saklanması zorunludur.

NOTOC formunun kaptan pilota teslim edilmesi, gerekli koşullar sağlanarak bozulma ve ziya olma durumlarının olmaması adına tehlikeli madde ve özel ürünler için önem arz etmektedir.

Microwave Landing System (MLS) Nedir?

Mikrodalga İniş Sistemi (MLS)

DHMİ Havacılık Terimleri Sözlüğüne göre mikrodalga spektrumunda çalışan bir hassas aletli yaklaşma sistemidir. ILS sistemine göre oldukça gelişmiş özelliklere sahiptir. Pist merkez hattına göre ±40 derece yatay ve süzülüş yolunda 0.1 ve 15 derece arasında dikey kaplama sağlayarak eğrisel yaklaşmaya müsaade eder. Ayrıca zaman tabanlı manyetik hüzme taraması sistemi ILS sistemi yerine kullanılmak üzere ICAO tarafından benimsenen standart hassas yaklaşma sistemidir. MLS yaklaşma sırasında Azimut, irtifa ve mesafe konusunda uçağı hizalama ve alçalma için hassas seyrüsefer rehberliği sağlamaktadır.

MLS Fonksiyonları

Bu sistem 5 fonksiyonu sağlayabilmektedir.

 • Yaklaşma azimutu
 • Ters azimut
 • Yaklaşma irtifası
 • Mesafe bilgisi
 • Veri iletişimi

MLS ve ILS Sistemlerinin Karşılaştırılması

MLS sisteminin Avrupa ve Amerika’da bulunan bazı havalimanlarında test amaçlı kullanılmaktadır. MLS’in ILS sisteminden daha etkili olduğu bilinmektedir. Kapsama alanı daha geniş ve çok küçük alanlarda bile hassas rehberlik sistemi sağlayabilmektedir. Mikrodalga işaretlerle çalışılması nedeniyle yansıma olayları yaşanmayacaktır. Dikey iniş kalkış yapabilen araçların da bu sistemi kullanabilmesi mümkündür. Düz yaklaşma ve kavisli yaklaşma durumlarına uygundur. ILS sistemi ise tek mod ortaya çıkmaktadır, harita üzerinde çıkan bu moda göre de iniş gerçekleştirilir. MLS sistemi 200 kanala sahiptir, ILS sistemi ise 40 kanala sahiptir. Ağır hava şartlarında kesintisiz olarak çalışmaktadır. Düşük tamir ve bakım maliyetleri bulunmaktadır fakat ILS sisteminin uçak üstü kurulum maliyetleri çok daha düşüktür fakat daha karmaşık sistemlerin yer almasına ve uçaktaki yükü artırmaktadır. Bu nedenle ILS sistemi daha fazla tercih edilmektedir.

METAR ve TAF Nedir?

Havacılık söz konusu olduğunda bilgi güçtür. Havacılık sektöründe uçuşlar hava koşullarına doğrudan bağlıdır ve uçuş hakkında önemli bir karar alınacaksa yine bu karar büyük ölçüde hava raporlarına dayanır. En sık kullanılan hava durumu raporları ise METAR ve TAF’lardır.

METAR Nedir?

NOAA’ya göre METAR, saatlik yüzey hava durumu gözlemleri için uluslararası standart kod formatıdır. METAR, Meteorolojik Hava Meydan Raporu anlamına gelir. METAR raporları sık sık yayınlanır ve güncel hava koşullarını ele aldıkları için hava tahminleri değil, anlık hava durumu gözlemleridir.

TAF Nedir?

TAF, meydan hava durumu tahmini anlamına gelir. Veren havaalanının çevresi için beş kara miline kadar beklenen meteorolojik koşulları tahmin eder. TAF’lar yaklaşık 24 saat geçerli olan bir tahmindir ve günde dört kez güncellenir.

METAR ve TAF Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her iki hava durumu raporu arasında ortak noktalar bulunur. Her iki hava durumu raporu da yasal gereklilikleri karşılar, hava ve pist koşulları hakkında ihtiyaç duyulan temel bilgileri sağlar. Ayrıca METAR ve TAF uluslararası standartlaştırılmış kodlama sistemi kullandığından dolayı havacılık sektöründe çalışan neredeyse herkes bu kodları okuyabilir.

METAR Nasıl Okunur?

Aşağıda verilen örneği inceleyecek olursak;

METAR LTBI 222131Z 18005KT 9999 SCT035 BKN100 12/05 Q1013 RESHRA NOSIG RMK RWY08 12004KT 080V170

METAR bu örneğin bir hava durumu gözlemi olduğunu,

LTBI bu örneğin alındığı hava meydanı olan Eskişehir Hava Üssü’nü,

(22) günü, (21) saati, (13) dakikayı ve Z ise ölçümün Zulu Saati’nde yapıldığını,

18005KT rüzgarın 180 dereceden 5 knot hızla estiğini,

9999 görüşün 10+ km mesafede olduğunu,

NOSIG gelecek bir zamanda hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacağını gösterir.

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com