resmin alt tagı

Yolcu Uçağında Kaptan Pilot ile 2. Pilot Arasında Ne Fark Vardır?

Güvenlik nedeniyle, uçakların iki pilotu vardır. Bir pilot bir uçağı tek başına uçurabilir, ancak uçuş sırasında, özellikle kalkış ve iniş sırasında pilotun üzerindeki yük oldukça fazladır. Bu, görevi kokpitteki iki pilot arasında dağıtır. Bir pilot uçağı uçurmaktan, diğer pilot ise uçaktaki tüm iletişim ve ekranları izlemekten sorumludur. Kaptan Pilot bu görevin dağılımına karar verir. Kaptan pilot, uçağın tüm sorumluluğuna sahiptir ve ayrıca yardımcı pilotun gerekli deneyimi kazanmasına yardımcı olur.

Kaptan Pilotun Görevi

Kaptan Pilot, yolcu uçaklarındaki uçuş ekibinin lideridir ve tüm uçuş sırasında güvenliğin ve uçuşun smooth bir şekilde yapılması için tüm kararları alır. Kaptan Pilot, uçuş planını hazırlar, uçuş sırasında uçuş ekibini yönetir, navigasyon ve hava trafik kontrol sistemlerini yönetir, uçuş sırasında meydana gelebilecek anormallikleri çözer ve uçuş sırasında yapılması gereken tüm prosedürleri uygular.

2.Pilotun Görevi

İkinci Pilot, yolcu uçaklarındaki uçuş ekibinin bir üyesidir ve Kaptan Pilot’un yardımcısı olarak görev yapar. İkinci Pilot’un görevleri şunları içerebilir:

 • Uçuş planının uygulanmasında ve navigasyon sistemlerinin yönetilmesinde yardımcı olmak.
 • Kaptan Pilot’un yerine uçuşu yönetebilmek için yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olmak.
 • Uçuş sırasında gereken tüm kontrolleri yapmak ve gerektiğinde manuel olarak uçuş kontrollerini yapmak.
 • Uçuş sırasında meydana gelebilecek anormallikleri çözmek ve Kaptan Pilot’un yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmek.
 • Uçuş sırasında Kaptan Pilot ile iş birliği yapmak ve tüm işlemleri koordine etmek.

Kaptan Pilot ile 2. Pilot Arasındaki Farklar

Kaptan Pilot ve İkinci Pilot arasındaki farklar şunlarla özetlenebilir:

 1. Sıra ve Sorumluluk: Kaptan Pilot, yolcu uçaklarındaki ekibin başı ve uçuşun lideridir. İkinci Pilot ise Kaptan Pilot’un yardımcısı olarak görev yapar.
 2. Uçuş Yönetimi: Kaptan Pilot, uçuşun tüm süresince tüm kararları alır ve uçuşu yönetir. İkinci Pilot ise Kaptan Pilot’un yönlendirmesi doğrultusunda hareket eder ve Kaptan Pilot’un yerine uçuşu yönetebilmek için eğitimli ve tecrübelidir.
 3. Eğitim ve Tecrübe: Kaptan Pilot, daha fazla eğitim ve tecrübeye sahip olması beklenir. İkinci Pilot ise Kaptan Pilot’un yerine uçuşu yönetebilmek için gerekli eğitim ve tecrübeyi taşır.
 4. İş birliği: Kaptan Pilot ve İkinci Pilot, uçuş sırasında iş birliği yapar ve tüm işlemleri koordine etmelidir.

Yardımcı Pilotun Görevi Nedir ve Uçağı Ne Tür Durumlarda Devralır?

Yardımcı pilot, bir uçakta bulunan baş pilotun yerine geçmesi durumunda uçuş görevini yerine getirmek için eğitilmiş olan bir uçuş ekibinin bir üyesidir. Yardımcı pilot, uçuş planlamasından, uçuş sırasındaki navigasyon ve performans göstergelerinin izlenmesine kadar bir uçuşun tüm aşamalarında baş pilotun yanında bulunur. Yardımcı pilot, baş pilotun görevinde yokluk durumunda uçuş ekibinin lideri olarak görev yapabilir. Ayrıca, yardımcı pilot, uçuş sırasında meydana gelebilecek bir acil durum durumunda da baş pilotun yerini alabilir ve uçak ve yolcuların güvenliğini sağlamaya çalışır.

Yardımcı Pilotun Uçağı Devralma Durumları

Yardımcı pilotun uçak devralma durumları şunlardır:

 • Baş pilotun hastalık, yorgunluk veya diğer nedenlerle görevinde yokluk durumunda
 • Baş pilotun kaza, kalp krizi gibi acil durumlarında
 • Uçak yönetimi tarafından gerekli görülen durumlarda
 • Baş pilotun uçuş esnasında uygunsuz davranış sergilemesi veya kontrolü kaybetmesi durumunda.

Bu durumlar uçuş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünde yardımcı pilot, uçak yönetim tarafından veya baş pilot tarafından görevlendirilebilir ve uçak kontrolünü devralabilir.

Yardımcı Pilotun Uçağı Devralma Süreci

Yardımcı pilotun uçak devralma süreci adım adım şu şekildedir:

 1. Durumun Tespit Edilmesi: Baş pilotun hastalık, yorgunluk veya diğer nedenlerle görevinde yokluk durumu veya baş pilotun acil durumları tespit edilir.
 2. Yardımcı Pilotun Hazırlanması: Yardımcı pilot, uçak kontrol merkezi tarafından görevlendirilir ve görevine hazır hale getirilir.
 3. İletişim Kurma: Yardımcı pilot, uçuş kontrol merkezi ile iletişime geçer ve uçuş durumunun değerlendirilmesi yapılır.
 4. Baş Pilotun Görevini Devralma: Yardımcı pilot, baş pilotun görevini devralır ve uçak yönetimini ele alır.
 5. Uçak ve Yolcuların Güvenliğinin Sağlanması: Yardımcı pilot, uçuş sırasında uçak ve yolcuların güvenliğini sağlamaya çalışır.

Bu süreç uçuş kontrol merkezi tarafından yönlendirilir ve uçuş güvenliği açısından tüm adımların doğru ve hızlı bir şekilde uygulanması önemlidir.

Steril Kokpit Nedir?

Havayolu sektörü, günden güne gelişme göstermektedir ve bu gelişmenin sonucu olarak bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu problemleri çözmenin tek yolu, hava taşıtlarının ve havacılık personellerinin belli kurallar çerçevesinde işlemesini sağlamaktır. Steril kokpit de bu kurallardan biridir. Jet uçakları, 1960’lardan itibaren seferlere girmeye başlamıştır ve bu uçaklar uçuş ekibine başta sessizlik ve titreşimsizlik olmak üzere büyük bir rahatlık sağlamıştır. Bu rahatlık, pilotların daha az yorulmasını ve daha verimli çalışmalarını sağlamıştır ancak uçak kazası risklerini de beraberinde getirmiştir. İstatistiklere bakıldığında 1960-1980 arasında havacılığın en büyük uçak kazaları meydana gelmiştir.

Steril kokpit, uçuşun belirli aşamalarında uçuş ekibinin başka bir iş ile uğraşmasını engelleyen bir kuraldır. Bu kuralın uygulamaya koyulmasına karar verilmesi, 1980 yılı ve öncesinde yaşanan uçak kazaları istatistiklerine dayanıyordu. Bu istatistiklere göre yaşanan uçak kazalarının %26’sı uçuş ekibinin dikkat eksikliğinden kaynaklanan uçak kazalarıydı. Bunun önüne geçilmesi için 1981’de FAA başta olmak üzere çoğu ülkedeki havayolu işletmecileri ve yönetmelikler, bu kuralı hayata geçirdi. Steril Kokpit Kuralı Uçuşun Hangi Aşamalarında Uygulanır?

Steril Kokpit, uçuşun kritik anlarında uygulanan bir kuraldır. Herhangi bir dikkatsizliğin büyük can kayıplarına yol açabileceği uçuş aşamalarında yani;

 • Taksi,
 • Kalkış,
 • Tırmanma,
 • Alçalma,
 • Son yaklaşma,
 • İniş aşamalarında bu kural uygulanmaktadır.

Uzun Menzilli Uçuşlarda Kokpit Ekibi Sayısı Neye Göre Belirlenir Ve Uçuşta Nasıl Çalışırlar?

Kokpit, bir aracın sürücüsünün bulunduğu bölüme denir. Bu bölümün temel işlevleri; sürücüye, aracı kullanırken iyi bir görüş açısı sağlamak ve tüm kontrol mekanizmalarını onun için ulaşabilir kılmaktır. Kokpit Pilot Köşkü olarak anılır.

Uzun Menzilli Bir Yolcu Uçağında Kaç Pilot Uçar?

İlk dönemler kokpit ekipleri 4 kişiden oluşuyordu. İki pilot, uçak mühendisi ve telsiz operatörü bulunuyordu.Belli bir süre sonra haberleşme araçları gelişti. Telsiz operatörünün görevini pilotlar üstlendi. Arkasından kokpit teknolojisinde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Kokpite hâkim olan bilgisayar uçak mühendislerinin görevini üstlendi. Son 20 yılda imal edilen uzun menzilli yolcu uçaklarında uçak mühendisi yer almıyor. Yerini gelişmiş bilgisayarlı uçuş sistemleri ve aviyonik almış durumda. Ancak yine de azımsanmayacak miktarda uçuş mühendisi başta Rus tasarımı ve askeri nakliye uçakları olmak üzere eski nesil uçaklarda görev yapmaya devam ediyor. Standart yolcu uçağında belirlenen kurallara göre pilot ve yardımcı pilot olmak üzere iki kişiden oluşur. Askeri uçaklarda ise pilot sayısı, uçağın tipine bağlı olarak bir kişiye düşebilir.

Kaptan Pilot ve Yardımcı Pilot’un Görev Dağılımı Nasıl Oluyor?

Birbirlerinin denetleyicisi ve yardımcısıdır. Bu şekilde uçuşuş görevlerini kokpitte yerine getirirler. Şirket prosedürleri gereği uçuş kontrollerini sıralı bir şekilde devralarak uçuyorlar. Bu sıralamayı yolculuk başlamadan önce kısa bir toplantıyla karar veriyorlar. Örneğin Ankara’dan Fransa’ya gidiş-dönüş yapacak bir uçağın, Fransa’ya giderken uçağın kimin kontrolünde olacağı dönerken kimin kontrol edeceği karar veriliyor. Hangi pilotun telsiz ve diğer yardımcı görevleri üstleneceğine karar verilir. Son karar yetkisi kaptan pilotta olsa dahi birlikte karar veriliyor. Bu şekilde pilotlar iniş, kalkış ve temel becerilerini yitirmemiş ve tazelemiş olacak.

Neden Kokpit Ekibi İki Pilottan Oluşuyor?

Yaşanan uçak kazalarından sonra iki kişilik kokpitlerin yeterli olmadığı öne sürülürken kokpitteki uçuş ekibinin en az üç kişiden oluşması istendi. Özellikle acil durumlarda üçüncü pilotun uçuş emniyetini arttıracağı ileri sürülüyor. Birçok havayolu şirketi uzun uçuşlarda en az üç pilotla uçuyor.

 

 

 

 

 

Yardımcı Pilot Uçağı Uçurabilir Mi?

Bir uçak kokpitini düşündüğümüzde kaptan pilot ve yardımcı pilot arasındaki en önemli farkın tecrübe olduğunu görürüz. Aynı eğitimleri almış olan bu iki kişiden kaptan pilot, uçurduğu uçak tipinde belirli bir saat uçuş saatini doldurmuş ve kaptan pilot olmuştur. Kokpite girdiklerinde yapılacak olan görevler belliyken kimin hangi görevi üstleneceği kaptan pilot tarafından belirlenmektedir. PM (Pilot Monitoring) ve PF (Pilot Flying) olarak ikiye ayrılan bu görev dağılımında pilotlar daima birbiriyle koordineli bir halde çalışarak uçuşun emniyetle gerçekleştirilmesini sağlarlar. Ayrıca bu görev dağılımı sayesinde iş yükü hafifleyen pilotlar için daha rahat bir uçuş söz konusu olabilmektedir. Peki, PM ve PF görevleri neleri kapsar? PF uçağı uçurur, kuleyle irtibat halindedir ve gerektiğinde ise PM’e talimatlar verebilir. Bu sırada PM ise uçak sistemlerini kontrol etmek ve yönetmekle görevlidir. Hızları kontrol eder, flapları kaldırır, iniş takımlarını kumanda eder ve PF talimatlarını yerine getirir.

Yardımcı Pilot PF Olabilir

Yukarıda da bahsettiğimiz bu iki görevden uçağı uçurma görevi olan PF kısmı eğer kaptan pilot uygun görürse yardımcı pilota verilebilir. Her ne kadar tecrübe kısmında kaptan pilottan eksik olsa da tecrübe etmesi de gerekli olduğundan dolayı bu sorumluluk kaptan pilotlar tarafından yardımcı pilota verilerek öğrenmesi sağlanır.

Acil Durumla Karşılaşılabilir

Uçakta her an ters giden bir şeyler olabilir ya da kaptan pilot için rahatsızlıklar doğabilir ve yardımcı pilotun uçuşu üstlenmesi gerekebilir. Bu ve bunun gibi ihtimaller göz önüne alındığında kokpit içinde hem yardımcı hem kaptan pilotun gerekli prosedürleri uygulamaya koyması beklenir. Daha önce yeterli uçuş görevi verilmemiş yardımcı pilotlar bu durumlarda ne yapacağını bilemediği için strese girebilir. Söz konusu uçuş emniyeti olduğunda kokpit içinde her iki pilotunda her iki görevi icra etmesi gerekebileceği için bu tecrübeleri edinsin diye yardımcı pilotlar da uçağı uçurur.

Yardımcı Pilot Kaptanın Her Dediğini Yapmak Zorunda Mıdır?

Bir kokpitte bulunan kaptan pilot ve yardımcı pilotu ayıran en büyük özellik atandığı uçak tipindeki en az 500 saatlik uçuşu yani deneyimidir. Kokpit içinde kaptanın yaptığı bir iş bölümüyle uçuş gerçekleştirilir. Güvenli ve başarılı bir uçuş için kokpitte bulunan bu iki pilot birbirlerinin iş yüklerini de azaltmaktadır. Genel olarak yardımcı pilotun görev tanımı şu şekildedir:

 • Uçuş öncesi ve uçuş sırasında kaptana yardım etmek,
 • Kalkış ve inişlerde kaptanı desteklemek
 • Her uçuş için uçak ağırlık ve denge formunun kontrolünü sağlamak,
 • Yer hizmetleri işlemlerini denetlemek,
 • ATC ile iletişime geçmek,
 • Acil bir durumda prosedürleri düzenlemek vb.

Kaptan Pilotun Sorumlulukları Nelerdir?

Kaptan pilot uçuş süresince hava aracı ve içindeki yolculardan sorumludur. Emniyetli ve başarılı bir yolculuk için uçuşla ilgili kararları vermekle, uygulayıp uygulatmakla görevlidir. Uçurduğu yolcuların güvenliğinin, sorumluluğunun, hava aracı mülkiyetinin ve uçuş emniyetinin tevdi edildiği kişidir. Kaptan pilotun diğer sorumlulukları;

 • Hava aracının can ve mal güvenliğini sağlamak,
 • Gerektiğinde diğer hava aracı personeline emir ve talimat vermek,
 • Hava aracında işlenen bir suça karşı delil toplama,
 • Doğabilecek sorunlara karşı personeli ve orada bulunan diğer yolcuları aramak ve eşyalarına el koymak,
 • Uçurduğu aracın teknik özelliklerini çok iyi bilmek vb.

İş Yükü Ortak Ama Karar Tek

Pilotlar bir konu hakkında fikir alışverişinde bulunup ortak kararlar verebilirler. Ama kokpitte fikir ayrılığı yaşandığında söylediği yapılacak olan kişi sorumlu kaptan pilottur. Uygun gördüğünde verdiği talimatları uygulamakla yükümlü olan kişi yardımcı pilottur. Tecrübeye ve sorumluluğa sahip kaptan pilotun verdiği karar uygulanır.

 

 

Kaptan ve Yardımcı Pilotlar Hep Aynı Kişiler Mi Olur?

Başarılı bir operasyon üç ana temele dayanır; uçak, mürettebat ve yakıt. Aynı zamanda bu temeller bir havayolu şirketi için maliyet faktörüdür. Tüm filo ve mürettebatın finansal açıdan en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ise anca en iyi rotayı seçerek ve bu rotaya uygun vasıflı elemanlar koyarak mümkündür. Mürettebat planlama ve çizelgeleme sürecini minimum riskle atlatmak için havayolu şirketleri öncelikle her bir IATA sezonu için gerçekçi ve optimum verime sahip bir rota programı oluşturmalıdır. Mürettebat planlama sürecine etki eden öngörülebilir ve öngörülemez olaylardan sürekli etkilenen bu süreç havayolu şirketleri tarafından nasıl yürütülüyor dersiniz? Mürettebat planlama ve çizelgeleme süreci birkaç planlama aşamasına ayrılarak yönetilir. Mürettebatın uçuş, dinlenme ve görev sürüleri konusunda çalışan farklı ekipler kaynak planlaması yaparken koordineli olarak çalışır ve değişiklik içeren herhangi bir ekip planı sürekli olarak güncellenerek diğer ekiplere iletilir.

Ekip Eşleşme

Ekip eşleşme aynı ikamet merkezinde başlayarak gene aynı ikamet merkezinde sonlanan, birbirini takip eden uçuş dizileridir. Maliyet konusunda oldukça belirleyici olan bu süreç, olağan ekip masrafları minimize edip ekiplerin verimli kullanımını maksimize etmeyi amaçlamaktadır.

Ekip Atama

Ekip eşleşme süreçleri bittikten sonra sıra bu her bir ekip üyesinin bu eşleşmelere atanması söz konusudur. Ekip eşleşmede minimum maliyet isteyen havayolu şirketleri, ekip atamada maksimum verim istedikleri için bu planlama aşaması için kritik bir aşamadır. Çünkü bu aşamada uçuş ekibinin görevlerinde fazla değişiklik yapılması, düzenin iyi kurulamaması ise ekip üyelerinde motivasyon düşüklüğü ve is tatminsizliğine neden olabilir. Mevcut durumda bir ekip üyesinin eşlenmiş bir görevi seçme şansı da bulunmamaktadır. Bu ve benzeri problem olasılıklarını en aza indirmek için genelde aynı ekip aynı rotaya verilmektedir. Lakin yapılan bazı değişikler ile çizelge durumları değişebilmektedir. Ama unutulmamalıdır ki, mevcut durumda bir uçuş personelinin eşlenmiş bir görevi seçme gibi bir şansı bulunmaz.

Kaptan Pilotun Yanında Oturan Yardımcı Pilotun Görevi Nedir?

Günümüzde birçok insan, hem daha güvenli hem de diğer ulaşım yollarına oranla daha hızlı olduğu için uçaklarla seyahat etmeyi tercih ediyor. Uçakların güvenli bir ulaşım yolu olmasının sebeplerinden başlıcaları  geçmişten günümüze kadar olan olaylardan ders çıkarılarak geliştirilen sistemlerdir. Bu sistemlerden sorumlu olarak uçuşlarını gerçekleştiren pilotlar, emniyetli bir yolculuğun mimarları olarak kabul edilmektedirler. Bir uçuş esnasında uçağın kokpitinde Kaptan ve Yardımcı olmak üzere 2 Pilot bulunmaktadır. Uçuş saati uzun olan uçuşlarda kokpitte bulunan pilot sayısında artış gözlemlenebiliyor.

Pilotlar Kokpitte Ne İş Yaparlar?

Pilotlar, uçuş esnasında kokpitte bulunan çeşitli sistemleri kullanırlar. Bu sistemler, uçuşun emniyetli gerçekleştirilmesi için tasarlanmışlardır. Belirli olan hesaplamaları yaparak, kokpit ve kule konuşmalarını gerçekleştirirler. Kabin ekiplerinin kontrolünü de sağlamaktadırlar.Pilotların uçuş öncesinde, uçuş esnasında ve inişten sonraki adımlarda neler yapmaları gerektiklerini gösteren ‘check-list’ adı verilen görev talimatları bulunmaktadır. Her iki pilotta, check-list’lerdeki maddeleri adım adım ve sırayla uygulamaktadır. Pilotlar, birbirlerinin görevini doğru ve tam olarak yaptıklarından emin olmak adına gerektiğinde ikaz ve müdahale etme yetkilerine sahiptirler.

Yardımcı Pilotların Görevleri Nelerdir?

Kaptan ve Yardımcı Pilot arasındaki en belirgin ayrım operasyon sırasında idari ve karar alma durumudur. Yardımcı Pilot, Kaptan Pilotun komutlarını yerine getirmektedir. Kokpitteki pilotların birbirleriyle olan iletişimleri, uçuş emniyeti için önemli bir faktördür. Uçuş süresince önemli olan diğer bir kısım ise Kaptan ve Yardımcı Pilot arasındaki görev dağılımıdır. Birbirlerinin hem yardımcısı hem de denetleyicisi olarak uçuş görevlerini yerine getirirler ve şirket prosedürleri gereğince uçuş kontrollerini sırayla devralarak uçmaktadırlar. Uçuştan önce, o gün nereye gidilecekse, uçağı hangi pilotun kullanacağı konusunda iki pilot aralarında kararlaştırma yaparlar. Uçağı kullanan pilotun(Kaptan Pilot) kumanda gaz kolları ve otomatik pilot kontrolünü yaparken, kullanmayan pilot(Yardımcı Pilot) radyo haberleşmesini yürütme, uçağın sistem göstergelerini kontrol etme, yakıt hesaplamaları ve rotanın kontrol edilmesi gibi konularda uçan pilota yardımcı olur. Gidilen yerden dönüşte ise tam tersi bir görev dağılımı olmaktadır. Bu durum diğer uçuşlar ve pilotlar için de geçerlidir. Yardımcı Pilotlar, Kaptan Pilotun uçağı kullanamayacağı olası bir durumda uçağın bütün idaresini ele alıp, uçuş ekibine gerekli talimatı vererek güvenli bir iniş için gerekli adımları uygulamaktadırlar.

Yardımcı Pilotlarda Bulunması Gereken Özellikler

 • Stres altında ya da zor bir durumda hızlı düşünüp, aksiyon alabilmesi,
 • Ekip çalışmasına uygun ve iletişim becerilerinin iyi olması,
 • Mekansal farkındalık ve koordinasyon becerilerinin gelişmiş olması,
 • Gereken zamanlarda ekibe ya da yolculara direktif verebilecek lider bir ruha sahip olabilmesi,
 • Disiplinli ve özgüvenli olması, gibi özellikler aranmaktadır.

 

 

 

 

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com