resmin alt tagı
https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/sivilhavaulastirmaisletmeciligi-MYO-17112017-1920x760.jpg

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nın amacı, büyük bir hızla gelişen havacılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarıyla çalışabilecek, ileri düzeyde yabancı dil, işletmecilik ve temel havacılık bilgileri ile donatılmış ilgili yeterliliklere sahip orta düzey yönetici ve ara eleman adayları yetiştirmektir.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/letonya-2-1800x960.jpg

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nasıldır?

Günümüzde havacılık sektörü sürekli gelişmekte olduğundan, bu alanda çalışacak yetenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği meslek elemanları;

Özel ve kamu hava yolu şirketlerinde,

Havaalanlarında TGS ÇELEBİ gibi Yer Hizmetlerinde,

Hava Lojistik firmalarında,

Seyahat ve turizm acentalarında

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde,

Ulaşım alanında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışma olanağı bulurlar.

Sivil Havacılık İşletmeciliği mezunları ayrıca, sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe ; • bankacılık, • turizm, • danışmanlık kuruluşları, • denetim şirketleri, • sigorta şirketleri, • dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb.. özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Özel söktürün yanı sıra; Maliye Bakanlığı, Adli Teşkilat, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler.

Görevleri Nelerdir?

Para, malzeme, insan gücü ve uçakların en verimli şekilde kullanılması için yönetim ve kalkış planının hazırlanmasına yardım eder.

Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar.

Yolcuların pasaport, bilet ve bagaj kontrolünü yaparak bagajları ve uçuş saatleri hakkında bilgi verir.

Uçak yerle irtibata girdiği andan itibaren hava durumu raporlarını alır.

Uçaktaki yolcu sayısı, yük miktarı ve sınıflamasını yapar.

Uçağın ne kadar yakıt ve yük alacağını, bagaj miktarını ve yolcu oturma şekillerini tespit edilmesine katkıda bulunur.

Uçağın varacağı istasyonu bilgilendirir.

Maaşlar

Ortalama 25 - 45 bin TL dolaylarında maaş almaktadırlar. Tecrübeye göre bu rakam artabilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

Bu mesleği isteyenlerin;

Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

Yabancı dilde okuduğunu ve söyleneni anlayabilen,

Doğru ve çabuk karar verebilen,

Sabırlı ve sakin,

Başkalarını etkileyebilen ve insanlarla etkili iletişim kurabilen,

İkna yeteneği gelişmiş,

İş birliğine açık,

Sorumluluk duygusu gelişmiş,

Dikkatli ve tedbirli, gibi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/celebi-1800x960.jpg

DGS İle Geçiş Yapılabilecek Ön Lisans ve Lisans Programları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler;

Havacılık Yönetimi

Havacılık İşletmeciliği

Lojistik Yönetimi

Seyahat İşletmeciliği

Ulaştırma ve Lojistik

İşletme

Eğitim Süresince Elde Edinilebilecek Kazanımlar

Hava taşımacılığı ve işletmecilik ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahip olma,

Havacılık alanı ile ilgili temel kavram ve ilkeler konusunda en az bir yabancı dilde ileri düzeyde bilgiye sahip olma,

Havacılık alanı ile ilgili edindiği teorik ve uygulama bilgilerini sivil havacılık kuruluşlarında, havayolu taşımacılığı işletmelerinde ve yer hizmeti işletmelerinde kullanabilme,

Havacılık alanıyla ilgili mevcut verileri yorumlayabilmek, değerlendirmek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunabilme,

Havacılık alanındaki çalışmalarda; sorunların çözümünde, projelerin yürütülmesinde ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinliklerin planlanması ve yönetiminde liderlik yapabilme,

Hava taşımacılığı veya havaalanı hizmetleri alanlarında ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve yeterlilikleri değerlendirerek öğrenme gereksinimlerini belirleme,

Sivil hava ulaştırma hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası yenilik ve gelişmeleri takip edebilmek için öğrenmenin sürekliliğine inanma ve yaşam boyu öğrenme konusunda olumlu bir tutum geliştirme,

Disiplinler arası bir bilim dalı olan havacılık alanında etkili bir ekonomik analiz ve fizibilite neticesinde projeler üretme ve bu projeleri yönetebilme,

Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma.

Eğitim Süresi Ne Kadardır ve İçeriği Nasıldır?

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen meslek yüksekokullarında ise 3 (1 sene İngilizce hazırlık +2 sene ön lisans) yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik(okula göre değişkenlik gösterebilir) olarak verilmektedir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - Ders Programı

Puan Analizi

https://herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2021/04/Resim23-1-543x511.png

Başarı Sırası Analizi

https://herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2021/04/Resim24-1-535x525.png

Üniversite Sıralamaları

Sıkça Sorulan Sorular

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Mezunu Kabin Memuru Unvanıyla mezun olup kabin görevlisi olarak çalışırken Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Mezunları; Hava Lojistik firmalarında, Özel ve kamu havayolu şirketlerinde, Hava Lojistik firmalarında, Seyahat ve turizm acentalarında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde, Ulaşım alanında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışabilirler.
İlana başvurup gerekli aşamaları geçtikten sonra ve gerekli eğitimleri aldıktan sonra çalışabilirler. Ancak Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olduklarında; Operasyon Memuru, Şefi, Yolcu Hizmetleri Memuru, Kargo Memuru, Ramp Memuru ve Şefi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
Hayır farklı departmanlarda görev alabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölüm Tanıtımı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği-Soru Cevap

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

     

    İletişim

    Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
    Pendik/ İstanbul

    info@herkesicinhavacilik.com