https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/airport-workers-2500x1666.jpg

HAVACILIK YÖNETİMİ

Havacılık Yönetimi Lisans Programının amacı, tüm havacılık faaliyet alanlarında faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite, emniyet yönetimi gibi işlevsel alt bölümlerinde çalışabilecek nitelikte insan kaynağı yetiştirmektir. Ayrıca adı geçen bölümlerde halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Hava taşımacılığı faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlayabilmesi havacılık sisteminin emniyetli, güvenli, etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Havacılık, hızlı gelişen ekonomik bir faaliyet alanı olmakla birlikte, yoğun ileri teknoloji kullanımını gerektirmektedir.

Havacılık Yönetimi Avantajları

Öğrenciler öğrenim gördüğü süre zarfında uzman öğretim kadrosu sayesinde sektördeki konulara hâkim olacak şekilde yetiştirilmektedir.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/slide51-1920x822.jpg

Havacılık Yönetimi İş Olanakları Nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümü, havacılık alanında devlete ve özel sektöre nitelikli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir lisans programıdır. Mezunlar; havayollarının genel merkezlerinde, havaalanları işletmecilerinin operasyonel ya da planlama yapılan departmanlarında, yer hizmeti işletmelerinin yönetim, işletme ve diğer çeşitli departmanlarında görev alabilmektelerdir.

Çalışma Alanları

Bölüm mezunları, oldukça geniş iş olanaklarına sahiplerdir. Mezunlar;

Havayolu Şirketleri

Özel Havayolu İşletmeleri

Yer Hizmeti İşletmeleri

Kargo ve Lojistik İşletmeleri

Ulaştırma Bakanlığı

SHGM

DHMİ

Maaşlar

Ortalama “3.500-6 bin” arasında maaş almaktadır. İlerleyen zamanlarda pozisyon değişikliklerine göre maaşları da artış göstermektedir.

Havacılık Yönetimi Programının Yeterlilikleri

Sivil havacılık sektörüne yön veren yasal düzenlemeleri tanımlayacak ve gereklerini uygulayabilecek seviyede bilgili olmak

Sivil havacılık sektörünün ekonomik yapısını analiz edebilmek ve diğer sektörlerle bağlantılarını yorumlayabilmek

Liderlik, yaratıcı düşünme ve problem çözme konularında gelişmiş yeteneklere sahip olmak

Uluslararası işletmecilik kültüründe geçerli bir yabancı dili kullanarak kendini ifade edebilecek ve işinin gereklerini profesyonelce yerine getirecek seviyede yeterliliğe sahip olmak

Havacılıkta kullanılan işletme bilgi yönetim sistemlerini tanımak ve kullanabilmek

Öğrenmeye açık olmak ve çözümlemeci kişilik özellikleri gelişmiş olmak

Havacılık sektörünü anlamlandıracak, tanımlayacak ve yorumlayacak anlayışa sahip olmak

İşletme ortamında geçerli ve çevresini tanımlamak üzere kullanacağı temel yönetim araçlarını öğrenmek

Sivil havacılık sektörünün itiş gücü olan temel finansal kurumların işlevlerini ve etkilerini bilmek

Küresel hava taşımacılığını tehdit eden güncel sorunları tanımlayıp, çözümleyebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/TA-course-IATA-Safety-Audit-for-Ground-Operations-Internal-Audit-2000x1334.jpg

Üniversite Havacılık Yönetimi Bölümü- Okutulan Dersler

Havacılık Yönetimi-Puan Analizi (Fakülte)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim1-4-543x511.png

Havacılık Yönetimi-Başarı Sırası Analizi (Fakülte)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim18-535x525.png

Havacılık Yönetimi-Puan Analizi (Yüksekokul)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim19-543x511.png

Havacılık Yönetimi-Başarı Sırası Analizi (Yüksekokul)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim20-535x525.png

Havacılık Yönetimi-Puan Analizi (Açıköğretim)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim21-543x511.png

Havacılık Yönetimi-Başarı Sırası Analizi (Açıköğretim)

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/Resim22-543x511.png

Üniversite Sıralamaları

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 2850+ üyesi ve 8 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

 

İletişim

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
Pendik/ İstanbul

0 538 062 81 90

info@herkesicinhavacilik.com