resmin alt tagı

Havacılıkta Kullanılan Meşhur Sözler Nelerdir?

Herkesin bildiği üzere havacılık geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. İnsanın, kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günden itibaren var olan uçma tutkusunun faaliyete dökülmesi -bilindiği kadarıyla- Hezârfen Ahmet Çelebi ile 17.yy’da başlamıştır. İlkel havacılık diye adlandırılabileceğimiz bu dönemde insanlar daha çok kuşları taklit etmekte, onlardan ilham alarak uçmaya çalışmaktaydı. Daha sonrasında balon, zeplin, planör gibi araçlar icat edildi. En son ise uçak ve helikopter türleri ile havacılık günümüzdeki yerini almıştır.

Havacılığın Gelişimi

Hava aracı tasarımcıları, yaptıkları her çalışma sonucunda; daha verimli, daha hızlı, daha yüksekte uçabilen ve daha kolay kontrol edilebilecek şekilde tasarımları geliştirmeye devam ettiler. Uçak motorları buharlı olarak üretilirken önce pistonlu daha sonra ise jet ve roket motorlarına kadar geliştirildi.

Daha güvenli olması için yapısal revizelere gidildi. Başlangıçta uçak kanatları kolay şekillendirilebilir ve hafif olması nedeniyle kanvas kumaştan, gövdesi ise tahtadan yapılıyordu. Daha sonra bu malzemeler geliştirilerek yerini, vernikli kumaş ve tahtaya bıraktı. II.Dünya Savaşı sırasında alüminyum monokok malzemesine geçildi. En sonunda günümüzde kompozit malzeme geçilmiş, hala hava araçlarında sağladığı dayanıklılık ve hafiflik nedeniyle kullanılmaya devam edilmektedir.

“Havacılık Kuralları Kanla Yazılmıştır”

Sürekli devinim içinde olan havacılıkta yapılan bir hata binlerce insanın hayatına mâl olabiliyorken hava araçlarının güvenli olması sağlanmalıydı. Hava araçları üzerinde yapılan revizeler artık emniyetli bir uçuşu sağlamak üzerine evrilirken, çeşitli uçak kazaları beraberinde yeni bir kuralı getiriyordu. Aslına bakıldığında “Havacılık Kuralları Kanla Yazılmıştır” sözü de buradan gelmektedir. İnsan faktörü veya teknik olarak yapılan en ufak hata bile sadece hava aracında bulanan insanları değil, yerleşim yerlerinde bulunan veya başka bir hava aracında bulunan insanların hayatına mal olabilmektedir. Bu yüzden havacılıkta emniyet her zaman en önemli etkendir. “Havacılık Kuralları Kanla Yazılmıştır” sözüyle de emniyetin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır.

“İstikbal Göklerdedir!”

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden birisi olan ileri görüşlülüğü sayesinde, bulunduğu dönemde pek çok kişinin farkında olmadığı bazı gerçekleri sezmiş, “İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar.” sözü ile havacılığın ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Daha 1930’larda havacılığın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Atatürk, havacılığın sadece profesyonel anlamda değil bir spor dalı olarak da benimsenmesi gerektiğini yaptığı çalışmalarla da bize göstermiştir.

Havacılık Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları Nelerdir?

Havacılık sektöründe kargo taşımacılığı başta olmak üzere tüm ülkelerde ekonomik büyümede ana yapı taşı niteliğindedir. Bunun nedeni olarak sanayilerin ihracat verimliliğini artırmasının en önemli yolu hızlı bir kargo taşımacılığı zincirine sahip olmasıdır. Pandemi sürecinde birçok havayolu şirketi ihracat rakamlarında oluşan artış sayesinde kargo taşımacılığı yaparak aktif faaliyet yapısını sürdürmeyi başardı. Ülkemiz 2021 yılı ihracat büyüme rakamı %34 ek olarak havayolu şirketlerinde büyüme rakamı ise %40’tır. Bu verilere göre pandemi sürecinin havacılıkta etkisi tam kalkmış olmamasına rağmen ihracatla doğru orantılı bir büyüme söz konusudur.

Havacılık sektörü içinde birçok farklı istihdam alanı bulundurmaktadır (teknisyen, mühendis vs.) ve sürekli gelişen bir sektör olması nedeniyle sürekli istihdam artışına gidilmek zorundadır. Bir ülkede istihdam artışı ekonomide para akışını hızlandırır. Bir ülkenin havacılık sektörünün büyümesiyle doğru orantılı olarak büyüyen bir havayolu şirketinin olması o ülkenin turizm, kargo taşımacılığı ve sanayi alanlarında büyümesini sağlar.

 

Havacılık sektöründe yurtdışı yolcu ve kargo taşımacılığı yapan şirketler anlık kur oranları ile çalıştığı için bağlı oldukları ülkeye diğer ülkelerden para akışı sağlayarak cari açığı kapatmasına yardımcı olurlar. Havacılık sektöründe işçiliğin ucuz olduğu ülkelerden farklı ülkelerin havayolu firmalarının teknik bakımını üstlenmek ülkeye para akışı sağlayıp cari açığa etkisi yüksektir 1967-2017 yılları arasında Türkiye’de yapılan “Granger Nedenseli” testi sonucuna göre havacılık sektörünün ülke ekonomisine hiçbir negatif etkisinin olmadığı aksine sürekli olarak ekonomik büyümeye ve ekonomik istikrara pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Uçakların Ön Dikmesine Neden Takoz Koyulur?

Genel olarak iniş takımları olarak tanınan ana iniş takımı dikmesi ve burun dikmesi uçağın yerde hareket etmesini sağlayan elemanlardır. Burun dikmesi uçağın yerde dengede durması ve istenilen yönde hareket ettirilebilmesini sağlayan kısımdır.

Takozlama Neden Yapılır?

Uçakların hangarlarda ya da park halinde takozlanması gerekmektedir. Takozların amacı rüzgârda ya da eğimli alanlarda uçağın hareket etmesini önlemektir. Takozlanmayan bir uçak park halinde iken kuvvetli bir rüzgâr ile dönebilir veya ileri geri hareket edebilir.

Takozlama Nasıl Yapılır?

Uçak tamamen durduktan sonra ön dikmenin aksına paralel, tekerleğin önüne ve arkasına hafif temas edecek şekilde ve ana iniş takımlarının aksına paralel, lastiklerin dış kısmının önüne ve arkasına 2-3 cm boşluk bırakılarak yerleştirilir. Takozlar uçak imalatçısının ve hava yolu firmasının prosedürlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı hava şartlarında emniyet için ek takoz konulması gerekebilmektedir. Normal hava şartlarında büyük gövdeli uçaklarda ön dikmelere 4 takoz, ana iniş takımlarına 2 takoz konmaktadır. Diğer uçaklarda ise ön dikmelere ve ana iniş takımlarına 2 takoz yerleştirilir. Şiddetli rüzgârlı hava şartlarında rüzgâr hızının 45 km/h üzerinde olması durumunda ön takımlarda değişme olmaz, sağ ve sol ana iniş takımlarına ikişer takoz daha eklenir.Takozlar Nasıl Olmalıdır?

 • Dikkat çekici renkte ve işaretlemelere sahip
 • 45 derece açılı ve üç köşeli
 • Uygun sürtünme katsayısına sahip ve sert malzemeden üretilmiş
 • Önüne konulacak tekerleğin enini kaplayacak uzunlukta
 • Yüksekliği tekerleğin büyüklüğü ve lastik tipiyle uyumlu

Uçakların Anahtarı Var Mıdır?

Yaygın bir sorudur ve sorulması doğaldır. Uçaklarda anahtar var mı? Bu sorunun cevabı uçağa bağlıdır. Cessna da dahil olmak üzere bazı küçük uçaklar, motoru çalıştırmak için kontak anahtarlarına sahipken, birçok büyük uçaklar anahtar kullanmaz. Genel bir kural olarak, daha büyük ticari uçaklar tipik olarak anahtarlara sahip değildir. Uçak ne kadar büyükse, bir anahtara ihtiyaç duyma olasılığı o kadar düşüktür. Bunun yerine düğmeler kullanılır.

Büyük Uçakların Anahtarı Yoksa Çalınmıyor Mu?

Büyük ticari uçaklar anahtar ile değil düğme vasıtasıyla çalıştırılır. Anahtarları olmadıkları için akıllara ‘’Nasıl çalınmıyor?’’ gibi sorular gelebilir. Büyük ticari uçaklar yerdeyken kilitli hangara yerleştirilirler veya sürekli gözetim altında oldukları için güvende olduklarından emin olunabilir.

Cessna veya Piper uçakları gibi daha küçük uçaklar, geceleri her zaman güvenli bir yere bırakılmadığı için kullanılmadıkları zaman kontak anahtarlarına ihtiyaç duyar. Çoğu durumda motoru çalıştırmak için kullanılan anahtar ile uçak kapısı için kullanılan anahtar aynıdır. Ayrıca Boeing 737 de bir anahtara sahiptir ancak o anahtar sadece uçağın kapısını açan basit bir anahtardır.

Uçaklarda Unutulan Eşyalar Satılıyor Mu?

Birçok kişi istemeden de olsa eşyalarını uçakta ya da havalimanında unutabiliyor. Peki uçakta unutulan eşyalara ne oluyor?

Unutulan ya da Kaybolan Eşyalara Ne Olur?

Uçakta unutulan ya da kaybedilen eşyalar hava yolu firması tarafından kayıt altına alınmaktadır. Uçakta kaybetmeniz ya da unutmanız durumunda hava yolu firması ile iletişime geçilmelidir. Havalimanında unutulan eşyalar için ise havalimanında yer alan Kayıp ve Buluntu Eşya Ofisi ile iletişime geçilmelidir. Burada eşya ile ilgili bilgiler verilerek bir rapor hazırlanır. Rapor tutulduktan sonra bilgiler kayıp eşyalar için hazırlanmış özel bir bilgisayar sistemine işlenir.

Bu sisteme birçok hava yolu ve yer hizmeti firması bağlıdır. Sisteme yüklenen bilgiler ile diğer havalimanlarında bulunan ve işlenen veriler karşılaştırılır. Başvuruyu yaparken bagaj etiketi ve biletin birer kopyaları istenir. Üzerinde etiket olmayan eşyalar için sistemde benzerlik oranı hesaplaması yapılır. Benzerlik oranı oluşması ihtimalinde kayıp eşya sahibiyle iletişime geçilerek daha detaylı bilgiler istenir ve eşya bulunduğu havalimanından getirttirilir.

Unutulan Eşyalar Satılır Mı?

Kayıp eşyalar görevliler tarafından bulunduğunda eşyalar hakkında rapor tutulur. Bozulabilen eşyalar olması durumunda (gıda ve sıvı ürünler gibi) çok uzun süre saklanmaz ve 24 saat sonra imha edilirler. Bozulmayan diğer eşyalar en az altı ay saklanır. Bu saklanma süresi firma ve havayolunun prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. Prosedürlerde belirlenen sürenin dolması halinde eşyalar ihale yoluyla satışa çıkarılır.

Uçakta ve Havalimanında En Çok Unutulan Eşyalar

 • Çanta
 • Ayakkabı
 • Fotoğraf Makineleri
 • Turistik Eşyalar
 • Cep Telefonu
 • Bilgisayar
 • Kitap

Uçağa Neden Bazen Köprüden, Bazen Merdivenden Bineriz?

Havalimanlarında yolcuların uçağa binişleri iki şekilde olur, ya köprüden (körükten) ya da merdivenden binilir. Peki, hangi durumlarda uçaklara biniş şekli değişir, havalimanları mı bunu etkiler yoksa uçak tipi mi?

Havalimanı Etkileri Nelerdir?

 • Özellikle küçük havalimanlarında, terminal binasına bağlı köprü (körük) sistemleri bulunmaz. Köprü sistemlerinin bulunmadığı durumlarda yolcular, apronda uçak yakın durumda ise yürüyerek değil ise terminalden uçağın kapısına bir apron otobüsüyle götürülerek uçağa ulaşır.
 • Bazı büyük havalimanlarında kural gereği olarak yolcuların mutlaka köprüden bindirilmesi gerekir. Bu büyük havalimanlarında uçağa merdivenden binmek -istisnalar dışında- mümkün değildir.
 • Diğer bazı büyük havalimanlarında ise yolcu binişleri için hem köprü hem de merdiven kullanılır. Bu gibi durumlarda uçaklara biniş şeklini etkileyen bazı faktörler vardır.

Uçaklara Biniş Şeklini Etkileyen Diğer Faktörler Nelerdir?

 • Kapasite Yetersizliği: Havalimanındaki köprü (körük) sayısı, uçuş sayısının yoğunlaştığı saatlerde yeterli olmaz ise uçakların bir bölümü köprü yerine mecburen açık park pozisyonlarına yanaştırılır.
 • İç Hat/Dış Hat Farkı: Seferden gelen uçağın bir sonraki seferiyle iç hat/dış hat uyumsuzluğu olabilir. Mesela, dış hattan gelen bir uçağın bir sonraki seferi iç hat ise ve uçak varışta, terminalin dış hat bölümündeki bir köprüye yanaştıysa, sonraki iç hat uçuşunun yolcularının o uçağa köprüden binmesi mümkün olmaz ve merdivenler kullanılır.
 • Schengen/Non-Schengen Ayrımı: Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerinin havayollarının, birlik üyesi bir ülkenin havalimanına yaptığı seferlerde bu durumu etkileyebilir. Terminalin körükleri, Schengen üyesi olan havayollarına ayrılmış olabilir. Böylece Schengen üyesi olmayan hava yolu şirketlerinin bu körük sistemlerini kullanamazlar.

 • Havayolunun Tercihi: Bazı hava yolu şirketleri, maliyetlerini düşük tutmak amacıyla, köprü kullanmak istemez. Ryanair’in uçaklarının ön kapısının altında, uçağın kendi merdivenlerini bulunduyor. Ryanair, havalimanlarında köprü ve hatta merdiven hizmeti almak yerine, yolcularını uçağın kendi merdiveninden indirip bindirmeyi tercih ediyor. Bu sayede havalimanından bu hizmet almayarak, maliyetini düşürmüş oluyor.
 • Planda Olmayan Uçuş: Önceden hazırlanmış uçuş planında bulunmayan zorunlu ya da beklenmedik bir iniş gerçekleşmesi durumunda köprüler planlanan uçuşların hizmetinde oldukları için planda olmayan uçuş yolcuları merdiven kullanır.

Tavan Fiyat Uygulaması Nedir?

Tavan fiyat, hükümetlerin veya sektördeki düzenleyici kurumların, bir mal veya hizmet için maksimum uygulanabilir fiyatı belirlenmesidir. Prensip olarak tavan fiyat uygulamasında belirlenen maksimum fiyatın, piyasa denge fiyatının önemli ölçüde altında olması söz konusudur.

Tavan fiyat, piyasada oluşan fiyatlarının çok yüksek bulunması durumunda tüketiciyi korumak adına uygulanmaktadır.

Hava yolu taşımacılığı uluslararası pazarlara erişimi ve girişimi gerektirmektedir. Bu işletmeler istedikleri noktalara uçamaz veya hedef pazarda tutunabilmek için sıklığı artıramazlarsa büyümeleri de mümkün olmayacaktır. Rakipleri karşısında büyümelerini devam ettirmek için farklı fiyat politikaları izleyebilmeleri mümkündür.

Bilet Fiyatlarının Belirlenmesi

Uçak bileti fiyatlandırılması havayolu gelir yönetimi denen belirli bir sistem üzerinden yapılmaktadır. Yolcuların bireysel tercihleri uçuş ağları arasındaki küresel şartların değişimi gibi çok geniş yelpazede kriterlere göre fiyat belirlenmektedir.

Son yıllarda değişken hale gelen bilet fiyatları kriterlerine koltuk seçimi de dahil olmuştur. Bu yöntem tüm havayolunun uçuş ağında ekstra gelir getirici fırsatlar oluşturulmasını sağladığı için oldukça önemlidir.

Hava yolları yüksek değerli yolcuları belirleyerek buna göre fiyatlandırma işlemini yapmaktadır. Rota üzerinden yolcu profili ve trafiği değerlendirilerek çeşitli varsayımlar sunuluyor, stratejiler belirleniyor. Her rotada belirli bir sakin dönem ve trafiğin yüksek olduğu dönem bulunmaktadır. Fiyatların belirlenmesinde bu dönemler büyük rol oynamaktadır.

Uçuş Değerlendirme ve İzinlendirme Müdürlüğü (UDİM), hava aracı faaliyetlerini, kargo, yolcu ve posta trafiği ile ilgili istatistiksel veri ve eğilimleri değerlendirmektedir. Taşımacılık dahil sivil havacılık hizmetlerine ilişkin bakanlık birimleri ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak gerektiğinde taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulanmasını denetlemektedir.

Soğuk Mevsimlerde Uçakların Arkasından Neden Beyaz Duman Çıkar?

Gökyüzüne baktığında uçak gören herkesin kayboluşunu izlediği beyaz duman, uçaklarla ilgili en merak edilen konulardan bir tanesidir. Bu görüntünün soğuk mevsimlerle doğrudan ilgisi olmasa da soğuk havayla ilgisi vardır. Dikkat ettiğimizde bu dumanı çok yüksekten uçan uçaklarda gördüğümüzü, yere yaklaştıkça da kaybolduğunu görebiliriz.

Yoğunlaşma İzi (Contrail) Nedir?

Atmosferin ilk tabakasında yükseklik arttıkça sıcaklık düşmektedir. Uçaklar yaklaşık 25-30.000 feet’de yol alırlar. Yaklaşık 10.000 metreye denk gelen bu seviyede sıcaklık mevsimlere göre değişse de ortalama -50 ⁰C’yi bulmaktadır. Sıcak bir yüzey soğuk ortamdan geçtiğinde ortamda yoğunlaşma meydana gelir. Uçak yüzeyi ve motorları bu soğuk hava aksine sıcaktır. Soğuk havayı emen jet motoru havayı sıkıştırır ve yanma odasına gönderir. Yakıt ile karışarak yanan hava motorun egzozundan dışarı atılır. Egzozdan çıkan bu sıcak havanın içindeki su buharı, ani sıcaklık değişimiyle yoğunlaşır. Gördüğümüz bu yoğunlaşma izi (contrail) aslında kristalleşmiş su buharıdır. Kuyruk izi olarak da bilinmektedir.

Havacılık Gösterilerinde Gördüğümüz Renkli Dumanlar Nasıl Oluşur?

Havacılık gösterilerinde gördüğümüz renkli dumanlar, kumanda edilebilir. Jet motorlarının egzozlarında bulunan duman makineleri genel olarak yağ dolu basınçlı makinelerdir. Pilotun kumanda etmesiyle egzozdaki makineler yağı püskürtür ve yoğunlaşarak havaya karışır. Havacılık gösterilerinin göz alıcı şöleni bu sayede oluşmaktadır.

PNR Kodu Nedir?

PNR (Passenger Name Record) olarak kısaltılan yolcu isim kaydı, yolcu rezervasyonun gerçekleştirdikten sonra verilen 6 karakterli, harf ve numaralardan oluşan koddur. Bu kod her yolcuya özel oluşturulmakta ve yolcunun uçuşuyla alakalı yapacağı her işlemde hem yolcu tarafından hem havayolu şirketi tarafından kullanılmaktadır.

PNR Kodu Ne İşe Yarar?

 • Bilet üzerinde değişiklik ve online check-in işlemlerin kısa sürede yapılmasına yardımcı olur.
 • Bu numara sayesinde bilet çıktısı alınabilir.
 • Bilet kaybolma durumunda bu kod ile yenisi tahsis edilebilir.
 • İptal ve değiştirme işlemlerinde bu kod kullanılır.

PNR Koduna Nasıl Ulaşılır?

PNR kodu bilet rezervasyonu işlemi gerçekleştirilirken yolcu tarafından girilen e-posta ve telefon numaralarına mesaj olarak gelmektedir. Bu koda ulaşmak için ilk etapta gerekli bilgileri doğru girmek sonrasında ise gelen mail veya mesajın ilgili kısmını okumanız yeterlidir.

PNR Kodu Nerede Yazar?

PNR kodu mobil biniş kartının sağ en alt köşesinde yer alırken dijital belgenin ortasında 6 karakterli sayı ve harflerden oluşan kod şeklinde yer almaktadır.

Hava Yolları Yıldızları Neye Göre Verilir?

Hava yolları yıldızları, hava yollarına ait kalite standartlarının bağımsız bir birim tarafından profesyonellik altında her şey göz önüne alınarak verilir. Tipik bir standart değerlendirilmesinde, değerlendirilecek hava yoluna ait detaylı ürün ve hizmet sunumu analizi yapılır. Bu, hava yolunun içindeki havaalanı hizmetlerini ve kabin/uçak türleri olmak üzere uçak içi standartları kapsar. Yıldızların Anlamı Nelerdir?

 • 5 Yıldızlı Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu yıldız, çok yüksek kalite performansına sahip hava yollarına verilir. Bu yıldız derecesine sahip bir hava yolu, havaalanı ve kabin ortamında tutarlı ve mükemmel bir iş yaptığını gösterir.
 • 4 Yıldızlı Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu yıldız, iyi bir kalite performansına sahip hava yollarına verilir. Bu yıldız derecesine sahip bir hava yolu, farklı seyahat kabinlerinde iyi bir ürün standardı sağladığı ve uçak içi veya ana üssünün bulunduğu havaalanı ortamı için iyi derecede personel hizmeti sağladığını gösterir.
 • 3 Yıldızlı Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu yıldız, ortalama bir kalite performansına sahip hava yollarına verilir. Bu yıldız derecesine sahip bir hava yolu, farklı seyahat kabinlerinden ortalama ürün standardı sağladığı ve uçak içi veya ana üssünün bulunduğu havaalanı ortamında ürün ve/veya personel hizmeti arasındaki tutarsızlık nedeniyle 4 yıldızlı gereksinimlerinin altında performansa sahip olduğunu gösterir.
 • 2 Yıldızlı Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu yıldız, daha düşük bir kalite performansına sahip olduğunu gösteren bazı durumlarda ise çeşitli derecelendirme kategorilerinde ortalama altı olduğunu gösteren hava yollarına verilir. Bu yıldız derecesine sahip olan hava yolu, uçak içi veya ana üssünün bulunduğu havaalanı ortamında tutarsız veya daha düşük ürün kalitesine ve/ veya personel hizmetine sahip olduğunu gösterir.
 • 1 Yıldız Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu yıldız, değerlendirme ortamında sunulan en düşük derecede kaliteyi gösterir. Bu yıldız derecesine sahip olan hava yolu, uçak içi veya ana üssünün bulunduğu havaalanı ortamında en düşük derecede veya tutarsız hizmetleriyle ön plana çıkar.

Derecelendirme Tipleri Nelerdir?

 • Tam Hizmet Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu derecelendirmeye alınan bir hava yolunun uçak içi ve havaalanı ortamında sunduğu hizmet kalitesine göre derecelendirilir.
 • Düşük Maliyetli Hava Yolu Derecelendirilmesi: Bu tip hava yolunu değerlendirmek için özel bir sistem vardır. Çünkü düşük maliyetli hizmeti ve kaliteyi müşterilerine yüksek standartlarda sağlarsa bu tip bir hava yolunun 5 yıldıza ulaşma ihtimali yüksektir. Düşük maliyetli değerlendirme için derecelendirme türleri, farklı fiyat miktarlarını, isteğe bağlı/ ekstra talepleri ve bunların göreceli analizini kapsar.
 • Charter Hava Yolu Derecelendirilmesi: Tur şirketleri tarafından kullanılan charter uçuş sistemini kapsar. Bu derecelendirme tam hizmet hava yolu derecelendirilmesi ile benzerdir.

Havacılığın Saati Tüm Dünyada Aynı Mıdır?

Dünya üzerinde nereye uçarsanız uçun havacılıkta faaliyet gösteren tüm uçuş işlemleri ortak bir zaman dilimine göre yürütülmektedir.

İngilizce nasıl ki iletişimin anlaşılır ve etkin bir şekilde olmasını sağlamak, havacılık kazalarının önüne geçmek ve havacılık emniyetinin sağlanması için havacılıkta ortak bir dil olarak belirlenmişse, havacılık saati içinde ortak bir zaman dilimi belirlenmiştir.

Havacılık sektöründe kullanılan saat dünyanın her noktasında aynıdır. Saatlerin birleştirilme amacı, ülkeler arası saat dilimi farkından dolayı meydana gelebilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek ve ortak biz zaman planlamasının yapılmasıdır. Havacılıkta Hangi Zaman Dilimi Kullanılır?

Havacılık sektöründe zaman ayarı her noktada Greenwich meridyenine (Uluslararası Meridyen) göre ayarlanmış durumdadır.

Greenwich meridyenine göre ayarlanan, uluslararası birleştirilmiş zaman dilimine UTC (Universal Coordinated Time) denir. Meteorolojik raporlar, uçuş planları notam yayınları gibi birçok operasyonel dokümanlarda UTC zaman dilimi kullanılmaktadır.

UTC yaz saati ve kış saati uygulamalarına göre değişiklik göstermeyen sabit bir zaman dilimidir. Ülkemiz Doğu Avrupa Zaman Dilimi’nde yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye saati UTC zaman diliminden 3 saat (UTC+3) ileridedir.  Havacılıkta ‘’Z’’ Zulu veya “Zet” Nedir?

Havacılıkta kullanılan UTC diliminde zaman ‘’Z’’ Zulu veya Zet olarak ifade edilmektedir.

İstanbul’dan Berlin’e seyahat eden bir uçak tüm zaman tahminlerini Zulu saatine göre planlamaktadır. Uçakta yer alan kokpit ekibi, Zulu saatini baz alarak operasyonel raporlarını uçağı takip eden radar kontrolörlerine iletmektedir.

Denilebilir ki havacılık sektöründe çalışan hemen hemen herkesin kol saatinde mahalli saatin yanı sıra Zulu saati de ayarlanmış durumdadır.

Uçaklar Ne Kadar Yüksekte Uçar?

Uçakları iniş ve kalkış haricinde, gökyüzünde her zaman çok yükseklerde görürüz. Aslında bu uzaklık farklı sebeplere ve faktörlere bağlı olsa da elbette sayısal değerleri bulunmaktadır. Her uçak belirli bir irtifaya kadar yükselmekte ve bu konumunu gökyüzünde olabildiğince korumaya çalışmaktadır. Ekstra bir bilgi vermek gerekirse uçakların belirli yüksekliklere kadar çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi de yakıt tasarrufudur.

Uçakların En Fazla Uçtukları Mesafe Nedir?

Genellikle merak edilen soruların başında gelen uçaklar en fazla ne kadar yüksekliğe çıkar. Uçakların en fazla uçtukları yükseklik ortalama 10 kilometredir. Bir diğer önemli konu ise uçakların çıkabileceği en yüksek sınır. Bu sınır ise; 160 kilometre olarak belirlenmiştir. Bundan ötesi ise uzay olmuştur. Bu yüzden uçakların seyir yüksekliği 35.000 feet yani 10,6 km’dir. Uçakları tiplerine göre sınıflandırma yapacak olursak;

 • Yolcu uçakları, genellikle 30-35 bin feet yani yaklaşık 10 km civarında yükseğe çıkmaktadırlar.
 • Ticari uçaklar yaklaşık 10,6 km yükseklikte, ortalama 10.600 km/saat hızla uçar.
 • En büyük ticari yolcu uçağı, yeryüzünden 12.200 metre yüksekliğe çıkabilecek şekilde dizayn edilmiştir.
 • Yüksek uçakların kanatlarının üzerinde taşıma ve kaldırma kuvveti bakımından sorun meydana getirdiğinden çok fazla yükseğe çıkamazlar.
 • Uçmak için azami bir irtifa yok ancak bilinen rekor uçuş yüksekliği 123 bin 520 feet ile Alexander Fedatov’un 1997’de Sovyet yapımı MİG- 25M ile uçuşunda ölçülmüştür.

Uçakların Uçtukları Yüksek Mesafelerde Oluşabilecek Sorunlar

Uçaklar yerden yükseldikçe avantajlar sağlasa da beraberinde dezavantajları da sürüklemektedir. Mesela yükseklere çıkan uçakların kabin içindeki basıncın düşmesinden dolayı uçağın içinin yolcuların rahatsızlık yaşamaması için yeterli oranda oksijen içeren hava ile basınçlandırılması gerekecektir. Çünkü yükseldikçe atmosfer incelir hava basıncı azalır. Bu durumda tedbirler alınmalı ve yolcuların rahatsızlık yaşaması engellenmelidir. Bu engellemeyi yapan sistem ise uçaklarda bulunan özel sistemlerdir. Basınç belirli bir sınıra düştüğünde hava takviyesi yaparak bu özel sistemler sorunu gidermektedir.

Sonuç olarak uçakların uçtukları yükseklikler farklı nedenlere bağlanmaktadır. Pilotların, farklı irtifalarda sorun yaşamaması, daha ekonomik hale gelmek istemesi ve güvenlik açısından daha tedbirli olması için belirli yüksekliğe kadar çıkılmasında sorun yoktur.

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com