resmin alt tagı

Bir Uçağın En Pahalı Parçası Nedir?

Uçakların kokpit göstergelerinden motorlarına, kabin içi aydınlatmalarından emniyet kemerlerine kadar her parçasının ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu husustan yola çıkarak uçağın her parçası oldukça önemlidir demek mümkündür. Fakat maliyet gereği uçakların fiyatlarını büyük oranda arttıran belirli parçalar bulunmaktadır. Bu parçaları sıralamak gerekirse:

 • Uçak motorları
 • Kokpit içi göstergeleri
 • Uçak kanatları
 • Yakıt tankları, şeklinde örnek verilebilir.

Uçağın En Pahalı Parçası Nedir?

Uçaklarda bulunan motorlar uçağın en önemli parçalarından olmakla birlikte aynı zaman da uçağın en pahalı parçalarıdır. Bir uçağın havalanabilmesi ve hareket gücünü sağlaması için motorlar olmazsa olmazlar arasında gelir. Bundan dolayı bir uçağı motorsuz bir şekilde havada uçarken düşünmek imkansızdır. Uçak motorları uçakların satış maliyetlerinin yaklaşık %25-%30’unu oluştururlar. Yaklaşık olarak 30-45 milyon dolar skalasında olan uçak motorları, üretici firmaların en fazla maliyet ayırdıkları bölümleri oluşturur.

Uçaklar Hurdaya Çıktığında Ne Olur?

Uçaklar belirli bir uçuş yılını doldurduktan veya kırıma uğradıktan sonra hurdaya ayrılabilir. Uçakların hurdaya ayrılması durumda uçak çöplükleri denilen yerlere götürülürler. Havayolu şirketi uçakları bu alanlara götürmeden önce zaman zaman sağlam parçalarını söküp başka uçaklarda kullanma veya satışa çıkarma hakkına sahiptirler. Uçaklar hurda alanına geldiklerinde kalan parçaları sökülüp makul fiyatlarda satılabilmektedir. Örneğin, bir uçak motoru hurdaya çıktığında yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabilmektedir. Bu sebepten dolayı uçak parçası hurdacılığı da havacılık sektöründe kazanç sağlayan alanlardan sayılmaktadır.

Kompozit Malzemeler Nedir?

Kompozit, en az iki farklı parçadan oluşan bir malzeme anlamında gelirken kompozit malzeme ise en az iki farklı parçadan oluşan malzemenin makro boyutlarda bir araya gelerek yeni bir malzeme oluşturmasıdır. Kompozit malzeme üretilmesinin nedeni, temel malzemelerin yetersiz kalması veya özelliklerinin geliştirilmesi (Maliyet, esneklik, dayanım, hafiflik, vb.) sebebiyle üretilir. Kompozit malzemelerin ana yapısı iki bileşenden oluşur;

 • Matris Malzeme: Matrisin görevi kompozitin içinde bulunan elyafları destekler ve onları bir arada tutar. Kompozit malzemenin üzerine gelen yükleri ilk matris karşılar ve matris yardımıyla elyaflara aktarılır (Polimer, metal ve metal alaşımlı, seramik esaslı malzemeler).
 • Takviye Malzeme: Takviyenin görevi ise matris malzemeye takviye sağlamaktadır. Kompozit yapıya mukavemet sağlar (Çelik, karbür, aramid, naylon vb.)

Özet olarak, kompozitler dayanımlarını takviye malzemelerinden alırlar. Matris malzemeler ise kompozite süneklik ve tokluk özelliği sağlar ve malzemeleri bir arada tutar.

Kompozit Malzemelerin Avantajları

 • Çatlak ilerlemesi en aza indirilmiştir.
 • Titreşimi absorbe edebilir.
 • Matris malzemenin uygun seçilmesine bağlı olarak korozyona uğramaz.
 • Kopma uzaması metallere nispeten daha iyidir.
 • Yorulma dirençleri iyidir.
 • Ağırlıktan tasarruf edilebilir.
 • Yüksek dielektrik dayanımı.
 • Sıcaklıktan etkilenmezler.

Kompozit Malzemelerin Dezavantajları

 • Metallere yapışmazlar.
 • Üretimi pahalıdır.
 • Nem ve hava molekülleri, kompozitlerin mekanik ve yorulma özelliklerini olumsuz etkiler.
 • Hasar tespiti zordur.
 • İmalat süreci diğer malzemelere nispeten daha uğraştırıcıdır.

Kompozit Malzemelerin Kullanım Alanları

 • Savunma Sanayii (Zırhlar)
 • Uzay Teknolojisi ve Havacılık Sektörü (Kompresör kanatları, gövde, türbin kanatları, helikopter parçaları)
 • İnşaat Sektörü (Cephe korumaları, tatil evleri, büfeler, otobüs durakları, soğuk hava depoları)
 • Otomotiv Sektörü (Cam sileceği, pedallar, dikiz aynası, far gövdesi)
 • Ulaşım Sektörü (Traktör kaportası, otobüs havalandırma kanalları, teleferik, trenler)
 • Sağlık Sektörü (Ortopedi, diş hekimliği, ortodontik teller)
 • Robot Teknolojisi
 • Kimya Sanayisi
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Uçağın Parçaları Paslanabilir Mi?

Metallerin oksitlenmesiyle oluşan tabakaya demirde gerçekleştiyse pas, diğer metallerde gerçekleştiyse korozyon adı verilir.

Korozyon Nedir?

Korozyon metal/metal alaşımların oksitlenme ya da başka kimyasal etkilerle aşınmasıdır. Korozyona örnek olarak demirin paslanması ve alüminyumun oksitlenmesi verilebilir. Uçakların yorulmasına, ömürlerinin azalmasına ve bakım maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Uçak tasarımcıları yeni bir uçak tasarlarken korozyona dayanıklı malzemeler ile üretmeye çalışırlar. Korozyonun Oluşum Sebepleri

 • Uçağın Üretim Yöntemleri ve Kullanılan Malzemeler
 • Uçağın Dizaynı ve Tasarımı
 • Kimyasal Kaçaklar De-icing Sıvıları, Yangın Söndürücüler ve Temizlik Malzemeleri
 • Uçuş Operasyonunun Yapıldığı Çevre
 • Uçak İle Taşınan Yükler
 • Hatalı ve Eksik Bakım
 • Kullanılan Yakıt
 • Pist ve Apronların Olumsuz Koşulları
 • Uçakların Kısa Mesafeli İniş Kalkış İle Ömürlerinin Kısalması

Korozyon Çeşitleri

 • Homojen (Uniform) Korozyon
 • Elektrokimyasal (Galvanik) Korozyon
 • Çukurcuk (Pitting) Korozyon
 • Taneler Arası (Inter Granular) Korozyon
 • İpliğimsi (Filiform) Korozyon
 • Pullanma (Exfoliation) Korozyon
 • Konsantrasyon Hücre (Concentration Cell) Korozyonu
 • Gerilme (Stress) Korozyon
 • Yorulma Korozyonu
 • Sürtünme (Fretting) Korozyonu

Uçaklarda Korozyona Eğilimli Bölgeler

Uçakta korozyona eğilimli bölgeler gövde yapısı ve sistem olarak ikiye ayrılmaktadır. Uçak gövde yapısında bağlayıcılar, kaynak alanları ve çevresi, iniş takımları ve yuvaları, motor alınlık bölgesi ve hava giriş kısmı, menteşeler, boyasız ya da boyası kalkmış yüzeyler, aynı türden olmayan metallerin temas ettikleri yüzeyler, egzoz gaz yolları, flap/slat kanalları ve yuvaları, Kanat ve kontrol satıh hücum kenarlarında korozyon görülebilmektedir. Uçak sistemlerinde kontrol kabloları, elektrik sistemi, batarya kompartımanı, temizlik sonrası suyun biriktiği alanlar, boşaltım sisteminin çevresi, yabancı maddelerin ve nemin biriktiği bölgeler, sintine bölgesi, hidrolik sistem ve havalandırma sistemlerinde korozyon görülebilmektedir.

Şekil Hafızalı Alaşımlar Nedir Nerelerde Kullanılır?

Şekil Hafızalı Alaşımlar Nedir?

Gerçek şekline veya boyutuna geri dönebilme yeteneğine sahip olan metalik malzemeler şekil hafızalı alaşımlar olarak adlandırılır. Bu alaşımlar ısı değişimlerine duyarlıdır ve kritik dönüşüm sıcaklıklarının üzerinde veya altında iki farklı kristal yapıya da sahip olabilirler. Düşük sıcaklıklarda deforme olmalarına karşılık yüksek sıcaklıklarda eski hallerine dönebilirler.

En çok kullanılan alaşımlar nikel-titanyum alaşımları ve bakır esaslı alaşımlarıdır. Bunun sebebi bu alaşımlar şekil değişimi esnasında önemli büyüklükte kuvvet üretebilirler. Endüstride en çok kullanılan alaşımlar; şekil hafızalı NiTi alaşımları ve bakır esaslı alaşımlardır. Bakır esaslı alaşımlar daha ucuz, korozyona karşı direnci az, eritilmesi daha kolay ve daha geniş potansiyel dönüşüm sıcaklık ayarına sahiptir. NiTi alaşımları ise korozyona karşı aşırı dirence sahip, çok daha yüksek sünekliğe sahiptir.

Şekil Hafızalı Alaşımlar Nerede Kullanılır?

İleride her alanda kullanılması düşünülen bu alaşımlar, günümüzde elektronik aygıtlar, uzay araçları, gözlük çerçeveleri, biyomedikal uygulamalarda, robotikte kullanılır. Tıp alanında; damar içindeki pıhtıların geçebilmesi, ortodontik tel uygulamaları ve çene cerrahisinde sıkça kullanılır.

Daha anlaşılır anlatmak gerekirse arabanızla yaptığınız bir kazada arabanın ön mekanizmasında oluşacak hasarlar için bir sürü para harcanır. Ama arabanızın ön mekanizması şekil hafızalı alaşım olsaydı ne olurdu? O zaman biraz sıcak su döker ve eski haline getirebilirdiniz. Bu sayede paranız sizde kalmış olurdu.

Havacılık Alanında Şekil Hafızalı Alaşımlar Nerelerde Kullanılır?

Şekil hafızalı alaşımlar, havacılık uygulamalarında ilk olarak 1970’li yılların başlarında F-14 savaş uçaklarının hidrolik borularında kaplin olarak kullanılmasıyla başladığı söylenilebilir. Bu uygulamada başarılı olduktan sonra, şekil hafızalı alaşımlar için havacılık alanında kullanımın önü açılmıştır. Aktüatörler başta olmak üzere titreşim sönümleyiciler, değişken nozul ve kanatlar, motor valfleri, yapısal bağlantı elemanları vb. mekanizmalar şekil hafızalı alaşımların havacılık alanındaki uygulamalarına örnek olarak gösterilebilir.

Akıllı malzemeler daha çok kontrol yüzeylerinde kullanılması planlanmaktadır. Akıllı kanat projesinin amacı, kanat yapısının değişik ortamlar için, akıllı malzemeler kullanarak optimize edilmesidir. Günümüzde mevcut menteşeli sistem yerine şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak menteşesiz, kanadın devamı olarak gelen kontrol mekanizmaları geliştirilmektedir. Daha sonraki adımlarda ise tüm kanadın şekil hafızalı alaşımlardan oluşmasıdır. Bu sayede uçağın hava direnci düşürülerek performans artışı sağlanmış olabilmesi, iniş-kalkış sırasında %40’a kadar ses azaltılabileceği ve %3-12 arası yakıt tasarrufu yapılabileceği öngörülüyor. Ayrıca uçuş şartlarına göre aerodinamik kayıpları da minimize ederek en verimli kanat profiliyle uçması mümkün olacaktır. NASA ve Boeing tarafından üzerinde çalışılan esnek kanat tasarımları vardır. Bu yöndeki çalışmaları, NASA Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi tarafından FlexFoil adıyla 2014’de gerçek uçuşlarda test edilmeye başlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

Geliştirilen başka bir proje ise NASA, Boeing, General Electric Aircraft Engines, ve birkaç kuruluşun da bir araya gelerek oluşturduğu değişken alanlı fan nozulu teknolojisi (VAFN) gelecekte daha sessiz ve verimli jet motorlarına imkân tanıyor.

Şekil hafızalı alaşımların kullanıldığı diğer havacılık uygulaması ise Boeing firması tarafından denenmektedir. Boeing, şekil hafızalı alaşımlardan yapılmış olan aktüatörler kullanarak hareketli şeritler (chevron) tasarlamıştır ve Boeing 777-300 ER uçağı üzerine takılı olan GE90-115B jet motoru üzerinde test etmiştir. Bu şeritlerin görevi, hava ve sıcak gazı karıştırmaktır. Böylece ses oluşumunu azaltmaktır. Uçağın düşük hız ve irtifalarda, şeritler içe doğru kıvrılır ve hava-gaz karışımını sağlayarak motor sesini azaltır. Yüksek hız ve irtifalarda ise şeritler düzleşir ve motor performansını arttırır.

Şekil hafızalı alaşımlar insansız hava araçlarında da kullanılmaktadır. Şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak insansız hava araçları için uyumlu kanatlar tasarlanabilir ve bu kanatlar değişebilen hava şartlarına göre şekil değiştirebilmekte ve aerodinamik optimizasyonu da sağlayabilmektedirler.

Uçak Parçaları Arızalanmasa Dahi Değiştirilebilir Mi?  

Otomobilimiz kaza yapar veya bozulur hemen yetkili servise götürüp yaptırmak isteriz. Bazen aracımızın sorunu sandığımızın aksine o basittir ki aracın parçasını bile değiştirmeden kullanmaya devam ederiz. Peki, uçaklarda böyle bir şey mümkün müdür?

Uçak Bakım ve Onarımlarında ‘’Bir şey Olmaz’’ Denememeli

Uçak kazası haberi gördüğümüzde genel olarak akıllara hep aynı soru gelir; Bu uçağın bakımı yapıldı? Bakımında eksik mi vardı? Şeklinde sorularla cevap bulmaya çalışırız. Ancak söylenenin aksine bu çok karışık bir durumdur. Uçak bakımları, uçakların uçuş saati, iniş-kalkış sayısı gibi durumlarına bakılarak yapılır. Tüm bakımların takvim esaslı ilerlediği bu işte her bakım günü geldiği takdirde yapılmak zorundadır. Fakat bu parçaların arızalanmadığı ve değişim süresinin dolmaması halinde de değişimleri yapılabilir. Örneğin her 6 ayda bir değişmesi gereken bir parçayı 5. Ayında değiştirmek doğru değildir. Ancak uçak 3 aylığına Avusturya’ya gidecekse erkenden değişimi yapılıp takvimi sıfırlanmaya çalışılır.

Aircraft Maintenance Manual’lerin Önemi Büyük

Türkçe karşılığı Hava aracı bakım kitabı olan ve tüm uçak üreticilerinin ( Airbus, Boeing, Embraer vs.) kendilerine ait uçak bakım işlemlerini içeren dokümanlardır. Uçak teknisyenlerinin ve mühendislerinin yanlarından ayırmadığı bu kitaplarda uçağın her bir noktası hakkında detaylı bilgiler içerir. Uçakta yapılacak olan bir parça değişiminde ilk olarak Amm’lere bakılır. Örneğin iniş takımlarının değişimi için kitaptan söküm prosedürlerine, kullanılacak aletlere ve güvenlik önlemlerine kadar her şeyi öğrenebiliriz. Son olarak uçakta yaptığımız tüm değişim ve bakımların mutlaka belirtilmesi gerekir.

 

 

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com