resmin alt tagı

Uçak Yerde ve Yolcular Uçaktayken Yakıt İkmali Yapılabilir Mi?

Bu konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT OPS 1’de yer alan bilgiler doğrultusunda uçakların içerisinde yolcu varken yakıt almasında bir engel bulunmuyor. Ancak bazı prosedürlerin uygulanması güvenlik açısından zorunlu kılınıyor.

Uçak yakıt alımı sırasında en önemli görev uçağın kaptan pilotuna düşüyor, kaptan tarafından onay verilirse yakıt ikmal edilebiliyor.

Uçakta Yolcular Varken Yakıt İkmali Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

 • Yangından korunma ve yangınla mücadele ile ilgili acil durum usullerini ve iletişimleri yürütmeye, tahliye başlatma ve yönetmeye yetkili bir kişinin belirlenen konumda olması gerekmektedir.
 • Yakıt ikmali sırasında gözlemci olan yer ekibi ile uçaktaki yetkili personel arasında uçağın iç iletişim sistemi vasıtasıyla çift yönlü bir iletişim tesis edilmeli ve kullanılmalıdır.
 • Yakıt ikmali veya boşaltımı yapılacağı konusunda ekip, personel ve yolcular uyarılmalıdır.
 • “Emniyet Kemerinizi Takın” ikaz işareti kapalı olmalıdır.
 • “Sigara içilmez” ikaz işaretleri ile acil durum çıkışlarını gösteren aydınlatmalar açık olmalıdır.

 • Yolculara emniyet kemerlerini çıkarmaları ve sigara gibi yanıcı maddelerin kullanılmaması talimatı verilmelidir.
 • Asgari kabin ekibi sayısında görevli bulunmalı ve acil durum tahliyesine hazır olarak görev yerlerinde hazır beklemeleri gerekir.
 • Uçakta yakıt buharı tespit edilmesi durumunda veya yakıt ikmali ve boşaltımı sırasında herhangi bir tehlikenin meydana çıkması halinde, yakıt ikmal ve boşaltım işleminin hemen durdurulması gerekir.
 • Acil durum tahliyesinde kullanılması planlanan çıkışların altı ile tahliye kızağı konuşlandırma alanlarında herhangi bir insan veya nesne bulunmamalı.
 • Emniyetli ve hızlı bir tahliye için gereken tüm koşulların sağlanması gerekir.

Basınçsız Yakıt İkmalinde Yolcu Bulunmamalı

SHGM talimatlarına göre yolcuların uçakta bulunduğu durumlarda yakıt ikmali yapılabiliyor. İstisnai bir durum olan basınçsız ikmal yapılırken uçakta yolcu bulunmaması gerekmektedir. Kanat üstünden basınçsız yöntemle yakıt ikmal edilirken uçakta yolcu bulunması emniyet açısından riskli bulunmaktadır.

SHY-22 Nedir?

SHY-22, SHGM tarafından yayınlanan ve havalimanları yer hizmetlerinin uluslararası düzeyde yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanması gereken usul ve esasları içeren ve bu hizmetlerle ilgili ücret tarifesini belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, hava havalimanı işletmeciliği yapan kuruluşları ve yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak Çalışma Ruhsatı alan yer hizmeti kuruluşlarını kapsamaktadır.

SHY-22’nin Amacı

SHY-22’nin amacı yönetmeliğin birinci maddesinde “2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 44. maddesi gereğince, havaalanlarında yer hizmetlerinin uluslararası seviyede yapılmasını sağlamak için, uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu hizmetlerle ilgili ücret tarifelerini belirlemektir.” şeklinde ifade edilmektedir.

SHY-22’nin İçeriği

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22), dört kısımdan oluşmaktadır.

 • Birinci kısım birinci bölümde; yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı ve yer hizmet faaliyetleri ve ilgili tanımlar bulunmaktadır. İlk kısmın ikinci bölümünde havalimanı yer hizmet türlerinden bahsedilmektedir. İlk kısmın üçüncü bölümünde yer hizmetleri faaliyetlerinde görev alan kuruluşların yetki ve sorumluluklarından bahsedilmektedir.

 

 • İkinci kısmının ilk bölümünde, yer hizmeti kuruluşlarının alması gereken çalışma ruhsatlarından ve türlerinden bahsedilmektedir. İkinci kısım ikinci bölümde bu faaliyetleri gerçekleştirirken uyulması gereken esas ve usullerden bahsedilmektedir. İkinci kısmın üçüncü bölümünde havacılık faaliyetlerinin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için ilgili otoritelerin denetleme süreçlerinden ve talimatlara ve anlaşmalara yönelik aykırı davranışlardan bahsedilmektedir.
 • Üçüncü kısımda, faaliyetlere ilişkin ücretlerden bahsedilmektedir.
 • Son olarak dördüncü kısımda ise son hükümler yer almaktadır.

SHY-145 Nedir?

Havacılık kuralları kanla yazıldığı için haliyle hata yapma lüksüne sahip olmadığından en ufak bir değişikliğin, yeniliğin veya bir materyali kullanmanın dahi sahip olduğu bir yönetmelik vardır. Kural koyucu örgütler hata olasılığını en aza indirmek için belirli yönetmelikler tasarlamışlardır. Kural koyucu örgütleri örnek alan diğer örgütler bulundukları ülkelere de bu yönetmelikleri uygulamaktadır.

Türkiye’de yetkilendirmeyi yapan kuruluş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. “Sivil Havacılık Yönetmeliği”nin baş harflerinden oluşan kısaltmalar ile belirli yetkilendirmelere sahiptir. Örnek verecek olursak; SHY-66 yönetmeliğine uygun olacak şekilde lisans alan bir teknisyen hava aracına bakım yapabilirken, SHY-145 yönetmeliğine uygun olacak şekilde yetkilendirilen bir kuruluş hava araçlarına belirlenen prosedürler dahilinde bakım yapabilmektedir.

SHY-145 Tam Olarak Nedir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen bu yerler hava araçlarına belirlenen prosedürler dahilinde ticari hava taşımacılığında kullanılan her türlü sivil hava araçları ile ticari hava taşımacılığında kullanılmayan büyük hava araçlarına ve herhangi bir motor, pervane, parça veya cihazına bakım hizmeti vermeye yetkilendirilmiş şekilde bakım yapabilirler.

Bu kuruluşlar özet olarak hava aracının servis faaliyetlerini, kontrol faaliyetlerini, bakım faaliyetlerini, onarım faaliyetlerini, tadilat faaliyetlerini ve revizyon faaliyetlerinde görev alırlar. Ayrıyeten MTOW (Maksimum Kalkış Ağırlığı) 5700 kg altında olan hava araçlarının, ticari hava taşımacılığı dışında faaliyet gösteren hava araçlarının ve bunların parçalarının bakımını yapmak üzere yetkilendirilen yerlere ise F Bakım Kuruluşları denilmektedir.

Türkiye’de En Çok Yetkiye Sahip Olan 5 Adet SHY-145 Onaylı Bakım Kuruluşları

 • Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.
 • Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.
 • Onur Air Taşımacılık A.Ş.
 • Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş.
 • MNG Hava yolları ve Taşımacılık A.Ş.

Park Pozisyonu İçerisinde Ne Gibi İşaretlemeler Vardır?

“Havacılık kuralları kanla yazılmıştır” sözünün anlamı açıktır. Havacılığın her alanına kurallar hakimdir. Ufak bir hata kaçınılmaz sonuçlar doğurabilir. Havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve hava ulaşımı kullanımının artması uçak ve yolcu yoğunluğunu arttırmıştır. Havalimanı gibi tehlikeli çalışma alanlarında emniyetin sağlanması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından gerekli dokümanlar hazırlanmıştır. Bu dokümanlardan biri “Apron İşaretlemeleri Talimatı“dır. “Talimatın amacı, 27/10/2016 tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY- 14A) gereği ruhsatlandırılan havaalanlarının apronlarında yapılacak işaretlemeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

Apron Nedir?

Bir havalimanında hava araçlarının yolcu ve kargo indirme-bindirme, bakım, yakıt ikmali ve park etme amacıyla kullanıma sunulmuş alandır.

Apron İşaretlemeleri:

Apron içerisinde birçok işaretleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

1. Tekli Uçak Durma İşaretlemesi

Tekli uçak durma işaretlemeleri, siyah bir fonda, enlemesine sarı bir bordür çizgisi ve üzerinde “STOP” yazan işaretlemeden oluşur. Uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri için farklı durma pozisyonlarının gerekli olmadığı park yerlerine, gerekli mesafeleri sağlayacak şekilde uçağın park pozisyonunun sol tarafına yapılmalıdır.

2. Çoklu Uçak Durma İşaretlemesi

Çoklu uçak durma işaretlemeleri, siyah bir fonda, enlemesine sarı bordür çizgisi ve ilgili uçak tipinin yine sarı renkte yazılı olduğu işaretlemelerdir. Uçak karşılama (marshalling) hizmeti verilmeyen ve farklı uçak tipleri için farklı durma pozisyonları gerektiren körüklü uçak park yerlerine yapılmalıdır.

3. Uçak Park Yeri Emniyet İşaretlemesi

Uçak park yeri emniyet işaretlemeleri, uçakların motorlarını çalıştırarak uçak park yerini kullandığı bölgelerde, personel ve diğer araçlardan arındırılması gereken saha kenarlarına yapılmalıdır. Kırmızı renkte yapılmalı ve sınırlar havalimanı işletmesi tarafından kayıt altına alınmalıdır.

4. Kontrollü Bekleme Alanı İşaretlemesi

Kontrollü bekleme alanı işaretlemeleri, uçakların içe taksi yapması mümkün olan uçak park yerlerine yapılmalıdır. İçe taksi sırasında uçağın personel ve ekipmanlardan ayrılması gereken saha sınırlarına kırmızı ve beyaz kesikli çizgilerle yapılır.

5. Geri İtme İşaretlemesi

Geri itme işaretlemeleri, uçağın geri itilmesi (push-back) sırasında traktör sürücüsünün izleyeceği hattı belirlemek için yapılmalıdır. Beyaz renkli kesikli çizgi ve bu çizgiye dik olacak şekilde bir enine çizgiden oluşan işaretlemedir.

6. Ekipman Park Sahası İşaretlemesi

Ekipman park sahası işaretlemeleri, araçların ve ekipmanların uçak park yerlerini ihlal etmeden park edebilecekleri alanı belirlemek için yapılmalıdır. Sürekli beyaz çizgilerle yapılan işaretlemedir.

7. Park Yapılmaz İşaretlemesi

Park yapılamaz saha işaretlemeleri, uçak park yerlerinde araç ve ekipmanların hareket edemeyeceği veya körüklü uçak park yerlerinde körüğün hareket edebileceği sahayı göstermek için yapılmalıdır. Kırmızı renkli ve sürekli, sahanın sınırları ile aynı genişlikte çapraz çizgilerden oluşan işaretlemedir.

8. Körük Tekerlek Pozisyonu İşaretlemesi

Körük tekerlek pozisyonu işaretlemeleri, körüğün kullanılmadığı durumlarda emniyetli bir pozisyonda kalmasını sağlamak ve uçağın park yerine emniyetli şekilde girişini sağlamak amacıyla körüklü uçak park yerlerine yapılmalıdır. Körüğün altında yer alan park yapılamaz işaretlemesinin üzerine, kırmızı renkli çizgi ile belirtilen, körük tekerleğinin genişliğinden az olmayan, iç kısmı beyaza boyanmış işaretlemedir.

Wet Lease ve Dry Lease Arasındaki Fark Nedir?

Wet Lease

Bir hava aracının ekiple beraber kiralanmasıdır.  Kiralama şirketi kendi uçuş ekibini, bakımını, sertifikalarını hatta sigortayı bile kiraya vermiş olur. Şirketler genellikle yoğun sezonlarda Wet Lease kiralamaya yönelirler. Kısa vadeli yerel Wet Lease kiralamalar önceden onay gerektirmez. Dry Lease

Hava aracının ekibi olmadan kiralanmasıdır. Kiralayan şirket kendi ekibi ile uçuş sağlar. Dry Lease, Wet Lease kiralamaya göre ekonomiktir ama imkanları doğru orantılı olarak daha kısıtlıdır. Kiralamadan 120 gün önce gerekli yerlere bilgilendirme yapılmalıdır ve onay alınmalıdır.

Türkiye’de yapılan her tür kiralamada 15 gün önceden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yazılı olarak bilgilendirilir. Kiralama Süreleri Ne Kadardır?

 • Dry Lease kiralamaları genellikle 2 yıldan fazla sürer.
 • Wet Lease ise 6 ayı geçemez.

En Hafif İHA

İnsansız Hava Aracı olarak adlandırılan İHA’lar kalkış ağırlıklarına göre 4 sınıfa ayrılmaktadır.

Bu sınıflar;

 • İHA0,
 • İHA1,
 • İHA2,
 • İHA3 olmak üzere 4 sınıftan oluşur.

En hafif Drone’lar Hangi Sınıfta Yer Alır?

En hafif İHA olan, İHA0 sınıfında yer alan insansız hava araçlarının ağırlığı 500gr(dahil)-4kg aralığındadır.

İHA0-İHA1 sınıfında yer alan Drone’lar, piyasada en çok satılan dronelardır. Denilebilir ki halk tarafından en çok tercih edilen Drone’lar İHA0-İHA1 sınıfında yer alan dronelardır. Ülkemizde Drone’ların ticari amaçla kullanımı için SHGM veya SHGM onaylı drone kurslarından İHA0/1 ehliyeti alınmalıdır.

İHA0/1 ehliyeti alan drone pilotları SHGM sayfasında üyelik hesapları oluşturmalı, bu hesaplar üzerinden sahip oldukları Drone’ları sisteme girmeli, aynı zamanda İHA0/1 ehliyetlerini sisteme kaydedip, sayfa üzerinden uçuş için izin talep etmeleri gerekmektedir. İHA0 İle Uçuş Yapıldığında Nelere Dikkat edilmelidir?

Üretimi ile tüm dünyaya yayılan, askeri, ticaret ve hobi gibi birçok amaçlar için kullanılan, sahibi tarafından bir kol ile kontrol edilmektedir.

İnsansız hava araçlarının ağırlık olarak en hafif olan sınıfı İHA0’ın kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç husus SHGM tarafından belirlenmiştir. Uçuş yapılacak bölge mülki idare tarafından yasaklanmış ise uçuş yapılmamalıdır. Gündüzleri 2km’den düşük görüş şartlarında ve geceleri uçuş yapılmamalıdır. İnsan ve yapılara 50m’den fazla yaklaşacak şekilde uçuş yapılmamalıdır.

Yükseklik ve uzaklık olarak SHGM tarafından belirlenen kurallar ise bu sınıfta yer alan İHA’lar 400 feet (120metre)’den yükseklikte uçurulmamalıdır. İHA0 sınıfında insansız hava araçlarına sahip olan bireyler yatay uzaklıkta 500m’yi geçmeyecek şekilde insansız hava araçlarını uçurmalıdır. İHA Uçuş İzni Talep Formu

İzne tabi bölgeler SHGM tarafından belirlenmiş olup, bu bölgeler İHA0 sınıfı için serbest(yeşil) bölge olarak adlandırılır. Bu bölgeler için uçuş izni, kayıt sistemi tarafından otomatik olarak verilmektedir.

Özel izne tabi(kırmızı) bölgeler içerisinde yapılacak uçuşlar ve 400 feet üzerinde yapılacak uçuşlar için, 10 iş günü öncesinden gerekçesi ile birlikte SHGM’nin resmi internet sitesinden İHA uçuş izni talep formu doldurulup başvuru yapılmalıdır.

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

   

  İletişim

  Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
  Pendik/ İstanbul

  info@herkesicinhavacilik.com