https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/ucakelektrikelektronik-1920x1281.jpg

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Havacılık farklı disiplinlerin bir arada ve uyumlu çalışmasını gerektiren bir sektördür. Uluslararası standartlarda, nitelikli bakım ve onarım personelinin yetiştirildiği bu bölümde uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir. Uçakların Aviyonik aksamlarıyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/6c2cde_ee69bb787b5c47ccb82056a4e4c804bf_mv2_d_6016_4000_s_4_2-2000x1330.jpg

Çalışma Alanları

Askeri ve sivil olmak üzeri havacılık ilgili tüm kuruluşlarda çalışabilirler.

Uçak bakım şirketlerinde ve havayolu firmalarının başlıca çalışılan yerlerdendir.

GÖREVLER

İş planı yapar.

Kablaj enstalâsyonu yapar.

Uçakların elektronik sistemlerini kontrol eder.

Uçakların elektronik ve elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapar.

Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunar.

Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapar.

Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini söker ve takar.

Bakım çıkış sertifikasını düzenler.

Bakım ve onarım kataloglarını okur.

Bakım ve onarım testlerini yapar.

Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılır.

Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformunun elektriksel özellikleri konusundaki ölçüm ve test çalışmalarında gereken teknisyen desteğini verir.

Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformu üzerinde yapılacak modifikasyonlara yönelik standartlara uygun dokümantasyon çalışmalarında görev alır.

Entegrasyon ve tasarımı tamamlanmış sistemlerin güç, EMI/EMC ölçümlerine katılır.

Yer ve uçuş testlerine katılır.

Testler için gerekli ekipmanların idamesini sağlar.

Havacılık ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibidir.

UÇAK TEKNİSYENİNDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Sabırlı ve dikkatli,

Matematikte ve Fen derslerinde başarılı,

Uzay ilişkilerini görebilen,

Çizim yeteneğine sahip,

Mekanik problemleri çözebilen,

El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

El ve gözlerini eşgüdümlü kullanabilen,

Görme ve işitme problemleri olmayan,

Mesleğiyle ilgili yabancı dilde yayınlanan mesleki bilgileri takip edebilen, gerektiğinde uygulayabilen,

Olayları iyi yorumlayabilen ve analiz edebilen kimseler olmaları gerekir.

Maaşlar

Uçak Teknisyenleri işe başladıkları zaman “4-6 bin TL ” arasında maaş almaktadır. Bu fiyatlar firmadan firmaya değişkenlik gösterebilmektedir. Tecrübe sürelerinin dolması, gerekli modül sınavlarını vermesi ve logbook doldurması sonrası C/S ve S/S ( Yetkili Teknisyen) olduklarında ise ortalama ''11-20 bin TL'' maaş almaktadır.

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/airplane-flying-at-sunset-177708665-scaled-3863x2579.jpg

Uçak Elektrik-Elektronik-Okutulan Dersler

Puan Analizi

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/p-1-543x511.png

Başarı Sırası Analizi

https://www.herkesicinhavacilik.com/wp-content/uploads/2019/12/b-1-535x525.png

Üniversite Sıralamaları

Görevleri

● İş planı yapar. ● Kablaj enstalâsyonu yapar. ● Uçakların elektronik sistemlerini kontrol eder. ● Uçakların elektronik ve elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapar. ● Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunar. ● Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapar. ● Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini söker ve takar. ● Bakım çıkış sertifikasını düzenler. ● Bakım ve onarım kataloglarını okur. ● Bakım ve onarım testlerini yapar. ● Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılır. ● Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformunun elektriksel özellikleri konusundaki ölçüm ve test çalışmalarında gereken teknisyen desteğini verir. ● Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformu üzerinde yapılacak modifikasyonlara yönelik standartlara uygun dokümantasyon çalışmalarında görev alır. ● Entegrasyon ve tasarımı tamamlanmış sistemlerin güç, EMI/EMC ölçümlerine katılır. ● Yer ve uçuş testlerine katılır. ● Testler için gerekli ekipmanların idamesini sağlar. ● Havacılık ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibidir.

Uçak Teknisyeninde Olması Gereken Özellikler

● Sabırlı ve dikkatli, ● Matematikte ve Fen derslerinde başarılı, ● Uzay ilişkilerini görebilen, ● Çizim yeteneğine sahip, ● Mekanik problemleri çözebilen, ● El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, ● El ve gözlerini eşgüdümlü kullanabilen, ● Görme ve işitme problemleri olmayan, ● Mesleğiyle ilgili yabancı dilde yayınlanan mesleki bilgileri takip edebilen, gerektiğinde uygulayabilen, ● Olayları iyi yorumlayabilen ve analiz edebilen kimseler olmaları gerekir.

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 2500+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

 

İletişim

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
Pendik/ İstanbul

0 543 582 40 12

info@herkesicinhavacilik.com