resmin alt tagı

Özel Kargolar Kaça Ayrılır?

170 Views

Her kargo etiketlenme, belgelendirme, istifleme gibi aşamalara maruz kalır. Özel kargolarda ise bu işlemler daha fazla özen gerektirmektedir. İki kopya olarak düzenlenen taşıma sertifikaları olmadan bu ürünler taşınamazlar. Bu kopyaların birincisi hava konşimentosunun üzerine, ikincisi ise çıkış yaptığı havalimanının dosyasının üzerine konulur.

Canlı Hayvanlar ve Bozulabilir Bitki Gıda Malzemeleri

Canlı hayvanların taşınacakları kafesler IATA standartlarına göre hazırlanmaktadır. Alıcının “Charge Collect-CC” yani alıcının navlunu ödemesini kabul edip etmediği kontrol edilir.

Bozulabilir bitki ve gıda malzemeleri; “Very Important Cargo” yani çok önemli kargo olarak işlem görürler. Kargo ambalajının operasyon boyunca bozulmayacak durumda olup olmadığı kontrol edilir. Navlun bedeli peşin ödenmelidir.

Islak ve Ağır Kargolar

Islak kargolar; IATA’ya göre tehlikeli maddeler kapsamına girmezler. En fazla adette olacak şekilde üst üste istiflenmelidir. Su sızdırmaz konteyner ile taşınmalıdır.

Ağır kargolar; parça başı ağırlığı yüz elli kilogramı geçen her kargo “ağır kargo” olarak adlandırılmaktadır. Üç yüz kilogramı geçen kargolar konteynere konulmamalıdır. Kargonun navlun bedeli peşin ödenmelidir.

Kıymetli ve Diplomatik Kargolar

Kıymetli kargolar; üzerlerinde kıymetli olduğunu belirten hiçbir işaret konulmadan sevkiyatı yapılmalıdır. Kargonun taşınması için gerekli olan tüm işlemler öncelikli olarak yapılmalıdır. Bir kilogramının değeri 1000 USD’nin üzerinde olan kargolar bu statüye girer.

Diplomatik Kargolar; kargonun üzerinde mühür olmalıdır. Konşimento üzerinde mutlaka diplomatik olduğu belirtilmelidir. Kargo tartılır ve beyan edilen bilgilerin doğruluğu teyit edilir.

Birçok sınıfa ayrılmış olan özel kargolar mevcut standartlara uygun bir şekilde bozuma uğramadan havayolu ile taşımacılığı yapılır.           

No comments

resmin alt tagı

Herkes İçin Havacılık Derneği, 2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak İLK ve TEK olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakmıştır.

Bugün itibariyle ise 3150+ üyesi ve 7 temsilciliği ile Havacılığın En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu haline gelmiştir.

Mail Formu

     

    İletişim

    Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:2 Ayport Sitesi A Blok Ofis No:2
    Pendik/ İstanbul

    info@herkesicinhavacilik.com